تعامل نام تجاری و سئوی سایت

علم تعامل نام تجاری و سئوی سایت

تعامل نام تجاری و سئوی سایت یک علم چند جانبه است و به تنهایی کامل نیست و مانند یک معامله است که از یک طرف شامل جایگاه کلمات کلیدی و عبارات و از طرف دیگر شامل نام تجاری و شرکت های وفادار به نام تجاری می باشد. هر دو طرف معامله در seo مهم می باشد و از بین رفتن هریک از قسمت ها به هدف کسب و کار ضربه وارد می کند.

سئو علم راهنمایی است, می توان گفت که کلمات کلیدی و عبارات شامل کلمات کلیدی مرحله قبل از انتشار نام تجاری می باشند.

در ابتدای کار هیچکس از نام تجاری شرکت شما خبر ندارد ولی شاید در حال جستجوی خدمات و محصولات شما هستند به عبارت دیگر شما  به جای تمرکز بر روی شرکت باید روی بر روی کلمات کلیدی و عباراتتان تمرکز کنید و در نتیجه هنگامی که مشتریان وفادار و معتبری پیدا کردید برندتان مهم و معروف خواهد شد . در واقع کلمات کلیدی و عبارات همان پیغام قوی شما به مشتریان برای تقویت روابط و القای اعتماد به آنها می باشد.

در صورتی که کاربران نام تجاری شما را جستجو کننند به احتمال زیاد وب سایت شما را پیدا خواهند کرد و این وابسته به کلید واژه کانونی و بک لینک ها می باشد , پس بهینه سازی نام تجاری و  سئو سایت بخش کوچکی از بهینه سازی می باشد.