بهینه سازی سایت www.parsnamaddata.com

 طراحی  و بهینه سازی  (سئو ) سایت پارس نماد دیتا توسط تیم سئو برتر

مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها با گروهی بزرگ ( نزدیک به ۱۲۵ نفر ) در جایگاه بنیانگذار اطلاع رسانی تخصصی هم اکنون با انجام کارهایی نظیر پایشگری و فرآوری و اطلاع رسانی کلیه اخبار مناقصه ها و مزایده های ایران و تهیه اسناد مربوط به مناقصه ها و مزایده ها ، اعلام تقویم نمایشگاههای تخصصی بین المللی و داخلی سراسر کشور و اطلاع رسانی اخبار قوانین و بخشنامه ها و اجرائیه های اقتصادی و تجاری مشغول به فعالیت می باشد.

گزارش وب مستر گوگل از جایگاه کلمات سایت پارس نماد دیتا در تاریخ ۹۵/۶/۶ به شرح ذیل می باشد

شما می توانید تک تک کلمات را از گوگل چک کرده و صحت جایگاه را چک بفرمایید

Queries Clicks Impressions CTR Position
پارس نماد ۶۴۹۰ ۷۹۲۶ ۸۱٫۸۸% ۱
مناقصات ۲۶۸۰ ۱۳۵۰۶ ۱۹٫۸۴% ۲
مناقصه ۲۱۴۲ ۶۲۰۳ ۳۴٫۵۳% ۱٫۲
پارس نماد داده ها ۱۷۹۶ ۲۰۷۶ ۸۶٫۵۱% ۱
مزایده ۱۴۰۶ ۳۷۱۹ ۳۷٫۸۱% ۱
پارس نماد داده ۱۱۷۶ ۱۳۲۴ ۸۸٫۸۲% ۱
پایگاه ملی مناقصات ۱۰۷۰ ۸۲۲۲ ۱۳٫۰۱% ۲
parsnamaddata ۱۰۰۰ ۱۲۱۰ ۸۲٫۶۴% ۱٫۱
سایت مناقصات ۹۴۳ ۳۵۲۷ ۲۶٫۷۴% ۲
مناقصه ها ۸۳۸ ۱۷۷۵ ۴۷٫۲۱% ۱
پارس نما داده ۵۰۶ ۵۹۶ ۸۴٫۹۰% ۱
مناقصات کشور ۴۸۶ ۱۶۷۶ ۲۹% ۲
www.parsnamaddata.com ۴۷۱ ۵۹۴ ۷۹٫۲۹% ۱
سایت ملی مناقصات ۴۳۹ ۲۹۲۸ ۱۴٫۹۹% ۲
پارس نماددادهها ۳۳۶ ۴۰۳ ۸۳٫۳۷% ۱
پارس نماد داد ها ۳۳۵ ۳۸۵ ۸۷٫۰۱% ۱
پارس نماد دادها ۳۲۳ ۴۰۰ ۸۰٫۷۵% ۱
مزایده ها ۲۹۵ ۶۷۶ ۴۳٫۶۴% ۱
آگهی مناقصه و مزایده ۲۵۱ ۷۷۸ ۳۲٫۲۶% ۱
پارس نماد دیتا ۲۴۳ ۲۸۴ ۸۵٫۵۶% ۱
پارس نماد مناقصات ۲۳۴ ۲۵۷ ۹۱٫۰۵% ۱
پارس نماده داده ها ۲۳۱ ۲۷۱ ۸۵٫۲۴% ۱
سایت مناقصات کشور ۲۲۶ ۹۸۷ ۲۲٫۹۰% ۲
parsnamad ۲۲۱ ۲۷۶ ۸۰٫۰۷% ۱
پارس نما ۲۱۶ ۴۴۷ ۴۸٫۳۲% ۱٫۲
پارس نمادداده ها ۱۹۳ ۲۱۶ ۸۹٫۳۵% ۱
اسناد مناقصه ۱۸۳ ۳۱۳ ۵۸٫۴۷% ۱٫۳
سایت پارس نماد ۱۷۹ ۲۰۳ ۸۸٫۱۸% ۱
مناقصات ساختمانی ۱۷۳ ۸۲۶ ۲۰٫۹۴% ۲٫۸
مزایده خودرو ۱۷۰ ۲۵۲۲ ۶٫۷۴% ۴٫۵
پارسنماد ۱۶۸ ۲۱۷ ۷۷٫۴۲% ۱
مزایده پارس نماد ۱۶۲ ۱۹۱ ۸۴٫۸۲% ۱
مزایده خودرو سپاه ۱۵۰ ۱۱۸۲ ۱۲٫۶۹% ۳٫۱
مزایده ماشین ۱۳۸ ۹۸۲ ۱۴٫۰۵% ۲٫۳
پارس نمادها ۱۲۹ ۱۵۷ ۸۲٫۱۷% ۱
پارس داده نما ۱۲۶ ۱۳۹ ۹۰٫۶۵% ۱
مزایدات ۱۲۴ ۲۳۲ ۵۳٫۴۵% ۱
مزایده خودرو مواد مخدر ۱۲۳ ۱۰۶۶ ۱۱٫۵۴% ۴٫۱
سایت مناقصه ۱۲۰ ۳۶۳ ۳۳٫۰۶% ۲٫۱
مزایده موتور سپاه ۱۱۹ ۳۳۴ ۳۵٫۶۳% ۱٫۲
مناقصات کشوری ۱۱۳ ۴۲۸ ۲۶٫۴۰% ۲
پارس نمادداده ۱۰۸ ۱۴۲ ۷۶٫۰۶% ۱
پارس نماددادها ۱۰۸ ۱۳۰ ۸۳٫۰۸% ۱
مزایده ۱۰۷ ۳۵۶ ۳۰٫۰۶% ۱٫۱
سامانه مناقصات ۱۰۱ ۴۸۵ ۲۰٫۸۲% ۲
مناقصات پارس نماد ۱۰۰ ۱۲۲ ۸۱٫۹۷% ۱
پارس نماداده ۹۹ ۱۲۶ ۷۸٫۵۷% ۱
شرکت پارس نماد داده ها ۹۸ ۱۱۳ ۸۶٫۷۳% ۱
parsnamaddata.com ۹۶ ۱۱۵ ۸۳٫۴۸% ۱
سایت مزایده ۹۲ ۳۶۴ ۲۵٫۲۷% ۲
پارس داده ۹۰ ۱۳۵ ۶۶٫۶۷% ۱
پایگاه مناقصات ۸۶ ۴۴۰ ۱۹٫۵۵% ۱٫۹
شرکت پارس نماد ۸۴ ۹۷ ۸۶٫۶۰% ۱
pars namad data ۸۳ ۱۱۱ ۷۴٫۷۷% ۱
مزایده دستگاه سنگین ۸۳ ۱۵۳ ۵۴٫۲۵% ۲٫۸
پارس نماد داد ه ها ۸۲ ۹۰ ۹۱٫۱۱% ۱
مناقصات ایران ۸۱ ۴۲۸ ۱۸٫۹۳% ۲٫۱
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ۸۰ ۵۲۳ ۱۵٫۳۰% ۱٫۹
parsnamadata ۷۸ ۹۲ ۸۴٫۷۸% ۱
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات ۷۷ ۴۷۷ ۱۶٫۱۴% ۲
شرکت پارس نماد داده ۷۴ ۷۶ ۹۷٫۳۷% ۱
اسناد مناقصات ۷۲ ۱۴۴ ۵۰% ۲
سایت مناقصات ۶۹ ۲۳۵ ۲۹٫۳۶% ۱٫۹
ملی مناقصات ۶۹ ۸۰۵ ۸٫۵۷% ۲
مناقصه بیمه ۶۸ ۲۱۲ ۳۲٫۰۸% ۲٫۱
پارس نما داده ها ۶۸ ۸۲ ۸۲٫۹۳% ۱
پایگاه ملی مناقصات کشور ۶۸ ۴۶۰ ۱۴٫۷۸% ۲
مزایده سپاه ۶۴ ۳۴۵ ۱۸٫۵۵% ۲٫۱
مناقصات ملی ۶۳ ۷۰۲ ۸٫۹۷% ۲
مزایده ایران خودرو پیکان شهر ۶۲ ۳۸۸ ۱۵٫۹۸% ۳٫۶
جیپ کا ام مزایده ۵۸ ۳۴۸ ۱۶٫۶۷% ۳٫۷
اجاره بوفه دانشگاه ۵۶ ۲۸۵ ۱۹٫۶۵% ۳٫۶
پایگاه ملی مناقصات کشور ۵۵ ۴۴۴ ۱۲٫۳۹% ۲
سایت مناقصه و مزایده ۵۴ ۱۰۲ ۵۲٫۹۴% ۱٫۷
پایگاه ملی مناقصات ۵۴ ۵۲۷ ۱۰٫۲۵% ۲
سایت مناقصات کشوری ۵۴ ۲۵۶ ۲۱٫۰۹% ۲
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور ۵۱ ۱۳۰ ۳۹٫۲۳% ۲
lkhrwhj ۵۰ ۲۷۶ ۱۸٫۱۲% ۲٫۲
مناقصات بیمه ۵۰ ۱۱۷ ۴۲٫۷۴% ۲
parsnama ۴۸ ۱۵۳ ۳۱٫۳۷% ۱
مزایده خودرو نیروی انتظامی ۴۷ ۱۰۷۲ ۴٫۳۸% ۶٫۲
آگهی مناقصه ۴۷ ۱۳۸ ۳۴٫۰۶% ۱٫۵
مناقصه غذا ۴۶ ۲۴۶ ۱۸٫۷۰% ۱٫۸
مزایده ایران خودرو ۴۶ ۱۶۱۰ ۲٫۸۶% ۷
قیمت دستگاه ام ار ای زیمنس ۴۶ ۱۲۶ ۳۶٫۵۱% ۱
www.parsnamaddata ۴۵ ۵۵ ۸۱٫۸۲% ۱
تاریخ مزایده ایران خودرو ۴۵ ۴۶۳ ۹٫۷۲% ۵
پارس نماده ها ۴۵ ۵۲ ۸۶٫۵۴% ۱
مناقصات پارس نماد داده ها ۴۴ ۴۹ ۸۹٫۸۰% ۱
بارس نماد ۴۴ ۵۰ ۸۸% ۱
ستاد اجرایی فرمان امام مزایده ۴۴ ۲۲۹ ۱۹٫۲۱% ۲
مزایده ایران خودرو ۹۵ ۴۴ ۳۲۷ ۱۳٫۴۶% ۵٫۴
ماشین تصادفی مدل بالا ۴۲ ۸۸۲ ۴٫۷۶% ۹٫۵
استخدام ماشین در شرکت نفت اهواز ۴۲ ۱۳۵ ۳۱٫۱۱% ۲٫۶
بنز e240 مزایده ای ۴۲ ۲۱۸ ۱۹٫۲۷% ۴٫۷
فروش موتورهای مزایده ای در پارکینگ نیروی انتظامی ۴۲ ۴۶۲ ۹٫۰۹% ۴٫۸
مناقصه ساختمان ۴۱ ۱۴۳ ۲۸٫۶۷% ۲٫۷
نماد داده ها ۳۸ ۴۰ ۹۵% ۱
سایت مناقصات ملی ۳۸ ۳۰۸ ۱۲٫۳۴% ۲
مزایده خودرو ارتش ۳۷ ۱۶۰ ۲۳٫۱۲% ۱٫۹
قانون برگزاری مناقصات ۳۷ ۶۰۳ ۶٫۱۴% ۲٫۶
مزایده ماشین سنگین ۳۷ ۲۰۸ ۱۷٫۷۹% ۲٫۱
سامانه ملی مناقصات ۳۶ ۲۳۳ ۱۵٫۴۵% ۲
مناقصه و مزایده ۳۵ ۱۹۰ ۱۸٫۴۲% ۱٫۷
فراخوان مناقصات ۳۵ ۳۵۷ ۹٫۸۰% ۲٫۲
مزایده خودرو تویوتا سپاه ۳۴ ۲۹۶ ۱۱٫۴۹% ۱٫۵
پارس نما دیتا ۳۴ ۴۰ ۸۵% ۱
مزایده خودرو نیروی انتظامی ۹۵ ۳۴ ۳۵۰ ۹٫۷۱% ۷٫۱
مزایده ماشین الات راهسازی ۳۳ ۹۳ ۳۵٫۴۸% ۲
قانون مناقصات ۳۳ ۳۰۸ ۱۰٫۷۱% ۳
مزایده موتور سیکلت ۳۲ ۱۸۱ ۱۷٫۶۸% ۱٫۹
شماره تلفن پادگان ۰۴ بیرجند ۳۲ ۲۴۵ ۱۳٫۰۶% ۱
پارسنما ۳۱ ۶۳ ۴۹٫۲۱% ۳٫۲
مناقصات نقشه برداری ۳۱ ۶۵ ۴۷٫۶۹% ۲٫۱
parsnamaddadeha ۳۰ ۳۲ ۹۳٫۷۵% ۱
مزایده و مناقصه ۲۹ ۱۱۸ ۲۴٫۵۸% ۲٫۶
\hvs klhn ۲۸ ۳۸ ۷۳٫۶۸% ۱
مزایدها ۲۸ ۳۹ ۷۱٫۷۹% ۱٫۱
مزایده موتور در تهران ۲۸ ۱۶۱ ۱۷٫۳۹% ۳
مزایده خودرو سنگین ۲۸ ۱۷۶ ۱۵٫۹۱% ۲٫۲
قیمت کنتور هوشمند آب ۲۷ ۹۴ ۲۸٫۷۲% ۳٫۷
مزایده اماکن ورزشی استان اصفهان ۲۷ ۵۱ ۵۲٫۹۴% ۱٫۳
مناقصات بنیاد مسکن خوزستان ۲۷ ۱۷۹ ۱۵٫۰۸% ۳٫۱
مزایده خودرو ایران خودرو ۲۷ ۵۱۹ ۵٫۲۰% ۸
www.parsnamaddata.ir ۲۷ ۹۳ ۲۹٫۰۳% ۲٫۱
مزایده کامیون سپاه ۲۶ ۲۵۰ ۱۰٫۴۰% ۲٫۵
آگهی مزایده و مناقصه ۲۶ ۴۴ ۵۹٫۰۹% ۱
سایت پارس نماد داده ها ۲۶ ۲۸ ۹۲٫۸۶% ۱
مناقصات و مزایدات ۲۶ ۸۱ ۳۲٫۱۰% ۲٫۲
lkhrwi ۲۶ ۷۱ ۳۶٫۶۲% ۱٫۱
سایت ملی مناقصات ایران ۲۵ ۱۶۲ ۱۵٫۴۳% ۲
کار بنایی در تهران ۲۵ ۱۷۵ ۱۴٫۲۹% ۷
آدرس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا ۲۵ ۸۲ ۳۰٫۴۹% ۱
قیمت دستگاه سی تی اسکن ۲۵ ۹۶ ۲۶٫۰۴% ۱٫۶
مینی بوس هیوندا ۲۵ ۴۲۵ ۵٫۸۸% ۷٫۴
parsnamaddata tender ۲۵ ۲۵ ۱۰۰% ۱
مزایده خودرو ۹۵ ۲۴ ۹۲ ۲۶٫۰۹% ۱٫۹
pars namad dadeha ۲۴ ۲۵ ۹۶% ۱
سایت مناقصات وزارت نیرو ۲۴ ۶۷ ۳۵٫۸۲% ۲٫۳
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی ۲۴ ۲۳۷ ۱۰٫۱۳% ۸٫۱
شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش ۲۴ ۵۶ ۴۲٫۸۶% ۱٫۲
مینی بوسهای بنز ۲۴ ۵۲۳ ۴٫۵۹% ۹٫۲
مزایده موتور تریل ۲۴ ۱۵۲ ۱۵٫۷۹% ۳٫۵
پارس نماد دادهها ۲۳ ۲۸ ۸۲٫۱۴% ۱
اعطای نمایندگی دستگاه کارت خوان ۲۳ ۸۸ ۲۶٫۱۴% ۲٫۹
مناقصات شرکت نفت ۲۳ ۵۲۶ ۴٫۳۷% ۸٫۹
شماره تلفن پادگان شهید کچویی کرج ۲۳ ۱۰۷ ۲۱٫۵۰% ۱٫۸
نیاز به پیمانکار ساختمانی ۲۲ ۱۳۰ ۱۶٫۹۲% ۳٫۸
مزایده تویوتا لندکروز ۲۲ ۶۰ ۳۶٫۶۷% ۲٫۶
pars namad ۲۲ ۳۳ ۶۶٫۶۷% ۱٫۷
پایگاه مناقصات کشور ۲۲ ۱۲۹ ۱۷٫۰۵% ۲
مناقصات ملی ایران ۲۲ ۸۷ ۲۵٫۲۹% ۲
مناقصات ملی کشور ۲۲ ۵۶ ۳۹٫۲۹% ۲
مناقصات بیمه ای ۲۲ ۷۱ ۳۰٫۹۹% ۱٫۸
قیمت هر کیلو چوب اکالیپتوس ۲۲ ۷۴ ۲۹٫۷۳% ۱
مناقصات کل کشور ۲۲ ۱۱۷ ۱۸٫۸۰% ۲
قانون برگزاری مناقصات ۲۱ ۱۴۹ ۱۴٫۰۹% ۲٫۶
مزایده پارکینگ ۲۱ ۴۴۳ ۴٫۷۴% ۳٫۱
مناقصه چیست ۲۱ ۵۲۹ ۳٫۹۷% ۵٫۱
مزایده بوفه بیمارستان ها ۲۱ ۹۶ ۲۱٫۸۸% ۳٫۷
پیمانکاری غذا ۲۱ ۱۰۹ ۱۹٫۲۷% ۱٫۲
استخدام خودرو استیجاری در اهواز ۲۱ ۷۰ ۳۰% ۲
سایت مناقصات ایران ۲۱ ۷۰ ۳۰% ۲
اخبار مناقصات ۲۰ ۲۴ ۸۳٫۳۳% ۱
اجاره دکه در کرج ۲۰ ۴۴ ۴۵٫۴۵% ۱٫۱
مناقصات کشور ۲۰ ۱۸۱ ۱۱٫۰۵% ۲
مناقصه راه آهن ۲۰ ۳۵ ۵۷٫۱۴% ۲٫۱
مناقصات دولتی ۲۰ ۹۸ ۲۰٫۴۱% ۲
مناقصات فیبر نوری ۲۰ ۵۶ ۳۵٫۷۱% ۲٫۱
سایت مناقصه ها ۱۹ ۴۳ ۴۴٫۱۹% ۱٫۲
parsnamaddata.ir ۱۹ ۱۲۹ ۱۴٫۷۳% ۲٫۲
ماشین استیجاری شرکت نفت ۱۹ ۵۶ ۳۳٫۹۳% ۱
اجاره بوفه بیمارستان ۱۹ ۶۲ ۳۰٫۶۵% ۱٫۲
مزایده موتور ۱۹ ۱۰۲ ۱۸٫۶۳% ۲٫۵
پایگاه ملی مناقصات ایران ۱۹ ۱۰۰ ۱۹% ۲
استخدام ماشین استیجاری ۱۹ ۱۰۴ ۱۸٫۲۷% ۲٫۱
شیرخوارگاه امام علی کرج ۱۹ ۱۴۶ ۱۳٫۰۱% ۶٫۷
پایگاه مناقصات کشوری ۱۹ ۴۵ ۴۲٫۲۲% ۱٫۹
مزایده کرمان ۱۹ ۹۸ ۱۹٫۳۹% ۳٫۱
هزینه خط تولید آب معدنی ۱۹ ۸۷ ۲۱٫۸۴% ۶
ایسیکو ۱۹ ۳۵۵۶ ۰٫۵۳% ۷
parsnemad ۱۸ ۲۲ ۸۱٫۸۲% ۱
مناقصه تامین نیروی انسانی ۱۸ ۴۴ ۴۰٫۹۱% ۱٫۸
آگهی مزایده ۱۸ ۱۴۰ ۱۲٫۸۶% ۱
پارس نماد ایرانیان ۱۸ ۲۲ ۸۱٫۸۲% ۱
مزایده بوفه بیمارستان ۱۸ ۷۶ ۲۳٫۶۸% ۲
اگهی مزایده ۱۸ ۵۲ ۳۴٫۶۲% ۱
مناقصه جرثقیل ۱۸ ۲۴ ۷۵% ۱
واگذاری آزمایشگاه تشخیص طبی ۱۸ ۵۵ ۳۲٫۷۳% ۳٫۳
فراخوان بهزیستی مازندران ۱۸ ۶۵ ۲۷٫۶۹% ۲٫۴
رضایت نامه ۱۸ ۳۸۲ ۴٫۷۱% ۱٫۴
مزایده موتور سنگین ۱۸ ۱۷۴ ۱۰٫۳۴% ۳٫۷
مناقصه نقشه برداری ۱۷ ۸۴ ۲۰٫۲۴% ۲٫۱
واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی اصفهان ۱۷ ۴۳ ۳۹٫۵۳% ۲
مزایده های ایران ۱۷ ۴۰ ۴۲٫۵۰% ۱٫۳
مزایده ماشین آلات سنگین ۱۷ ۷۱ ۲۳٫۹۴% ۲٫۱
آگهی مناقصات ۱۷ ۴۶ ۳۶٫۹۶% ۲
شرکت در مناقصه ۱۷ ۶۲ ۲۷٫۴۲% ۲٫۳
پارکینگ تصادفی طرشت ۱۷ ۱۱۴ ۱۴٫۹۱% ۵٫۴
www.setadiran.ir ۱۷ ۱۴۵۹ ۱٫۱۷% ۵٫۲
مناقصه کشور ۱۷ ۳۱ ۵۴٫۸۴% ۱٫۹
parsnamadadeh ۱۷ ۱۷ ۱۰۰% ۱
مناقصات نوسازی مدارس خوزستان ۱۷ ۱۶۰ ۱۰٫۶۲% ۳٫۳
مناقصات فیبر نوری شرکت نفت ۱۷ ۲۳ ۷۳٫۹۱% ۱٫۱
آگهی مناقصه عمومی ۱۷ ۳۲ ۵۳٫۱۲% ۱
قیمت دستگاه ام ار ای ۱۷ ۱۰۶ ۱۶٫۰۴% ۴٫۶
مناقصات پتروشیمی ۱۷ ۹۷ ۱۷٫۵۳% ۷٫۲
شماره تلفن پادگان ۰۴ امام رضا بیرجند ۱۷ ۹۱ ۱۸٫۶۸% ۱
مناقصات بیمه ای رایگان ۱۷ ۳۷ ۴۵٫۹۵% ۱٫۱
پایگاه مناقصات ملی ۱۷ ۸۰ ۲۱٫۲۵% ۱٫۹
مزایده سپاه اصفهان ۱۷ ۵۹ ۲۸٫۸۱% ۱
مزایده تراکتور فرگوسن ۱۷ ۳۱ ۵۴٫۸۴% ۲
مناقصات نفت و گاز ۱۶ ۱۷۸ ۸٫۹۹% ۴٫۸
مزایده ستاد اجرایی فرمان امام ۱۶ ۶۹ ۲۳٫۱۹% ۲٫۲
مزایده رونیز ۱۶ ۲۷ ۵۹٫۲۶% ۱٫۷
مناقصه اسکلت فلزی ۱۶ ۴۹ ۳۲٫۶۵% ۳٫۷
مزایده خودرو اصفهان ۱۶ ۱۹۴ ۸٫۲۵% ۶٫۶
مزایده موسسه کوثر ۱۶ ۲۸۸ ۵٫۵۶% ۴٫۸
مزایده موتورسیکلت ۱۶ ۸۳ ۱۹٫۲۸% ۲٫۱
سایت رسمی مناقصات ۱۶ ۷۶ ۲۱٫۰۵% ۲
مناقصه تلویزیون شهری ۱۶ ۳۹ ۴۱٫۰۳% ۲٫۲
مناقصات شهرداری تهران ۱۶ ۱۶۲ ۹٫۸۸% ۴٫۵
موسسه افق انرژی پایدار ۱۶ ۴۶ ۳۴٫۷۸% ۱
مزایده خودرو سپاه ۹۵ ۱۶ ۶۷ ۲۳٫۸۸% ۳٫۹
مناقصات شهرداری شیراز ۱۵ ۹۰ ۱۶٫۶۷% ۳
مزایده سایپا ۱۵ ۶۴۰ ۲٫۳۴% ۷٫۵
سایت پایگاه ملی مناقصات ۱۵ ۵۲ ۲۸٫۸۵% ۱٫۹
آدرس پارس نماد داده ها ۱۵ ۱۵ ۱۰۰% ۱
مناقصه محدود ۱۵ ۸۶ ۱۷٫۴۴% ۳٫۳
قیمت دستگاه میل لنگ تراش ۱۵ ۷۵ ۲۰% ۵٫۹
مخازن سبز عسلویه ۱۵ ۱۲۵ ۱۲% ۳٫۲
سایت مناقصات کل کشور ۱۵ ۳۳ ۴۵٫۴۵% ۲
اطلاع رسانی مناقصات کشور ۱۵ ۲۷ ۵۵٫۵۶% ۱٫۸
موتور مزایده ای تهران ۱۵ ۱۹۸ ۷٫۵۸% ۴٫۴
مزایده پارکینگ تهران ۱۵ ۷۹ ۱۸٫۹۹% ۲٫۹
مناقصه دوربین مدار بسته ۱۵ ۳۸ ۳۹٫۴۷% ۲٫۱
مزایده کرمان موتور ۱۵ ۲۸ ۵۳٫۵۷% ۱٫۹
موتور مزایده ای ۱۵ ۲۹۴ ۵٫۱۰% ۶
مناقصه کارهای ساختمانی ۱۵ ۱۳۳ ۱۱٫۲۸% ۳٫۲
پایگاه ملی مناقصات ایران ۱۵ ۹۱ ۱۶٫۴۸% ۱٫۹
مزایده ارتش ۱۵ ۴۱ ۳۶٫۵۹% ۲
سایت ملی مناقصات کشور ۱۵ ۱۲۲ ۱۲٫۳۰% ۲
مزایده نیروی انتظامی بیرجند ۱۵ ۲۴ ۶۲٫۵۰% ۱٫۵
مناقص ۱۴ ۶۹ ۲۰٫۲۹% ۲٫۷
مزایده کوثر ۱۴ ۲۰۲ ۶٫۹۳% ۵٫۱
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ۱۴ ۷۸ ۱۷٫۹۵% ۲
اطلاع رسانی مناقصات ۱۴ ۱۱۴ ۱۲٫۲۸% ۲
پارس نماداده ها ۱۴ ۱۷ ۸۲٫۳۵% ۱
مزایده پاترول ۱۴ ۴۵ ۳۱٫۱۱% ۲٫۱
مناقصه ملی ۱۴ ۹۲ ۱۵٫۲۲% ۲
سایت ملی مناقصات ۱۴ ۱۵۷ ۸٫۹۲% ۲
مزایده خودرو کرمان ۱۴ ۵۰ ۲۸% ۲٫۹
مناقصات شهرداری اهواز ۱۴ ۴۵۷ ۳٫۰۶% ۵٫۸
شرکت خانه خیابان دمشق ۱۴ ۴۲ ۳۳٫۳۳% ۱
مزایده پارس خودرو ۹۵ ۱۴ ۲۶ ۵۳٫۸۵% ۱
شماره تلفن بیمارستان فرهیختگان ۱۴ ۴۳ ۳۲٫۵۶% ۱
اسناد مزایده ۱۴ ۱۵ ۹۳٫۳۳% ۳٫۸
پایگاه مناقصات ملی ایران ۱۴ ۴۳ ۳۲٫۵۶% ۲
۲۱۶۲۴۱۰۰۴۳۲۰۰۰۰۱ ۱۴ ۱۱۱ ۱۲٫۶۱% ۱
مزایده مواد مخدر ۱۴ ۶۳۹ ۲٫۱۹% ۶٫۴
مناقصات روشنایی ۱۴ ۲۸ ۵۰% ۱٫۱
مناقصات مخابرات ۱۳ ۳۳ ۳۹٫۳۹% ۲٫۲
آگهی مزایده خودرو ۱۳ ۱۹۱ ۶٫۸۱% ۳٫۴
مزایده خودرو ۱۳ ۲۲۱ ۵٫۸۸% ۵
پارس نماددیتا ۱۳ ۱۴ ۹۲٫۸۶% ۱
مناقصه عمرانی ۱۳ ۹۶ ۱۳٫۵۴% ۲٫۱
سایت مناقصات ملی ایران ۱۳ ۴۵ ۲۸٫۸۹% ۱٫۹
آدرس تیپ ۱۸۸ زرهی زاهدان ۱۳ ۶۹ ۱۸٫۸۴% ۱
مزایده یونیماگ ۱۳ ۸۴ ۱۵٫۴۸% ۴٫۳
مزایده تراکتور ۱۳ ۶۹ ۱۸٫۸۴% ۳٫۴
اگهی مناقصه ۱۳ ۳۶ ۳۶٫۱۱% ۱٫۶
قیمت چوب اکالیپتوس ۱۳ ۶۰ ۲۱٫۶۷% ۱
shdj lkhrwhj ۱۳ ۳۱ ۴۱٫۹۴% ۲
سایت مناقصات کشوری ۱۳ ۱۱۱ ۱۱٫۷۱% ۱٫۸
مزایده موتورسیکلت نیروی انتظامی ۱۳ ۱۴۵ ۸٫۹۷% ۴٫۹
مناقصات سیستان و بلوچستان ۱۳ ۶۸ ۱۹٫۱۲% ۴٫۹
مزایده ناجا۹۵ ۱۳ ۱۵ ۸۶٫۶۷% ۱
مزایده تویوتا سپاه ۱۳ ۱۱۷ ۱۱٫۱۱% ۲٫۸
مزایده خودرو ستاد اجرایی فرمان امام ۱۲ ۷۲ ۱۶٫۶۷% ۲٫۲
مزایده ماشینهای نیروی انتظامی ۱۲ ۲۴۷ ۴٫۸۶% ۷٫۶
محل احداث ایستگاه راه آهن رشت ۱۲ ۳۴ ۳۵٫۲۹% ۳
www.amlaktamin.ir ۱۲ ۱۲۱ ۹٫۹۲% ۴٫۸
اجاره استخر ۱۲ ۸۲ ۱۴٫۶۳% ۴٫۲
مناقصات دوربین مداربسته ۱۲ ۲۷ ۴۴٫۴۴% ۲٫۲
موتورهای مزایده ای نیروی انتظامی ۱۲ ۱۳۳ ۹٫۰۲% ۶
مناقصات سپاه کرمانشاه ۱۲ ۸۳ ۱۴٫۴۶% ۳٫۵
مناقصات فضای سبز ۱۲ ۱۰۳ ۱۱٫۶۵% ۲٫۲
مناقصات شرکت گاز استان خوزستان ۱۲ ۱۳۶ ۸٫۸۲% ۴٫۵
مزایده خودرو سپاه پاسداران ۱۲ ۱۳۴ ۸٫۹۶% ۳٫۵
محل ایستگاه راه آهن رشت ۱۲ ۷۱ ۱۶٫۹۰% ۴٫۸
اجاره پارکینگ عمومی در تهران ۱۲ ۶۶ ۱۸٫۱۸% ۲٫۱
مناقصه چاپ ۱۲ ۳۴ ۳۵٫۲۹% ۲٫۳
ایسیکو پیکان شهر ۱۲ ۴۵ ۲۶٫۶۷% ۴٫۱
مناقصات رسمی کل کشور ۱۲ ۱۳۴ ۸٫۹۶% ۱٫۶
مزایده انتشارات دانشگاه ۱۲ ۵۹ ۲۰٫۳۴% ۳٫۲
پایگاه ملی مناقصه ۱۱ ۶۴ ۱۷٫۱۹% ۲
مزایده موتور سنگین سپاه ۱۱ ۱۱۰ ۱۰% ۱٫۲
پایگاه ملی مناقصات کرمانشاه ۱۱ ۸۹ ۱۲٫۳۶% ۳٫۳
موتور مزایده ۱۱ ۱۱۴ ۹٫۶۵% ۳٫۵
مزایده خودرو سایپا ۱۱ ۲۰۳ ۵٫۴۲% ۷٫۱
مناقصات شهرداری شهرکرد ۱۱ ۵۲ ۲۱٫۱۵% ۴٫۹
فراخوان بهزیستی آذربایجان غربی ۱۱ ۴۵ ۲۴٫۴۴% ۴٫۴
مزایده پمپ بنزین ۱۱ ۱۰۹ ۱۰٫۰۹% ۴
مناقصات بیمه کشور ۱۱ ۲۵ ۴۴% ۲
مزایده کامیون ارتش ۱۱ ۱۰۶ ۱۰٫۳۸% ۳٫۸
www.parsnamad ۱۱ ۱۵ ۷۳٫۳۳% ۱
پایگاه ملی مناقصات کشوری ۱۱ ۲۶ ۴۲٫۳۱% ۲
مناقصه تاسیسات ۱۱ ۴۸ ۲۲٫۹۲% ۱٫۹
لیست مناقصات ۱۱ ۲۹ ۳۷٫۹۳% ۲٫۳
سایت مزایده ها ۱۱ ۱۲ ۹۱٫۶۷% ۱
مزایده ایرانخودرو ۱۰ ۲۱۹ ۴٫۵۷% ۶٫۶
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور ۱۰ ۶۳ ۱۵٫۸۷% ۱٫۹
مزایده خودرو قم ۱۰ ۳۲ ۳۱٫۲۵% ۲٫۴
پایگاه ملی ۱۰ ۱۱۴ ۸٫۷۷% ۲
صنایع شهید مسلمی پارچین ۱۰ ۲۲ ۴۵٫۴۵% ۱
مزایده بوفه ۱۰ ۱۹۷ ۵٫۰۸% ۲٫۱
نیسان پیکاپ مزایده ای ۱۰ ۱۵ ۶۶٫۶۷% ۱٫۷
پارس نماد داد ۱۰ ۱۲ ۸۳٫۳۳% ۱
فراخوان بهزیستی ارومیه ۱۰ ۴۷ ۲۱٫۲۸% ۴
مناقصه ومزایده ۱۰ ۲۱ ۴۷٫۶۲% ۲٫۱
قوانین مناقصه ۱۰ ۲۹ ۳۴٫۴۸% ۲
سایت اطلاع رسانی مناقصات ۱۰ ۴۷ ۲۱٫۲۸% ۲
مزایده خودرو در ارومیه ۱۰ ۵۲ ۱۹٫۲۳% ۳٫۵
مناقصات شهرداری کرج ۱۰ ۲۰۸ ۴٫۸۱% ۶
ماشین آلات خدمات شهری ۱۰ ۶۳ ۱۵٫۸۷% ۲
شماره تلفن لشکر ۲۸ پیاده کردستان ۱۰ ۹۴ ۱۰٫۶۴% ۱
اجاره بوفه ۱۰ ۲۸۲ ۳٫۵۵% ۸٫۵
اجاره غرفه در پارک ها ۱۰ ۱۴۳ ۶٫۹۹% ۷٫۳
آدرس بیمارستان فرهیختگان ۱۰ ۲۷ ۳۷٫۰۴% ۱
مناقصه بیمه ای ۱۰ ۲۹ ۳۴٫۴۸% ۱٫۶
مناقصات دولت ۱۰ ۱۰۷ ۹٫۳۵% ۲
مناقصات شرکت گاز زاهدان ۱۰ ۳۴ ۲۹٫۴۱% ۲٫۶
مناقصه آسفالت ۱۰ ۴۹ ۲۰٫۴۱% ۱٫۳
قیمت لنج چوبی ۱۰ ۵۰ ۲۰% ۴٫۲
مناقصات شرکت گاز استان البرز ۱۰ ۶۵ ۱۵٫۳۸% ۵٫۴
واردات موتور سیکلت ۱۰ ۴۷ ۲۱٫۲۸% ۳٫۱
مزایده آهن آلات ضایعاتی ۱۰ ۱۰۷ ۹٫۳۵% ۴٫۷
مزایده کامیون ۱۰ ۴۸ ۲۰٫۸۳% ۲
مزایده زمین کشاورزی ۹ ۴۵ ۲۰% ۳٫۴
مناقصات طبخ غذا تهران ۹ ۷۴ ۱۲٫۱۶% ۱٫۹
قیمت دستگاه سیتی اسکن ۹ ۲۲ ۴۰٫۹۱% ۱٫۹
قیمت بونکر حمل سیمان ۹ ۳۷ ۲۴٫۳۲% ۳٫۹
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ایران ۹ ۳۲ ۲۸٫۱۲% ۱٫۹
مناقصات امروز ۹ ۳۰ ۳۰% ۱
مناقصه ساخت سوله ۹ ۲۸ ۳۲٫۱۴% ۴٫۴
مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ۹ ۶۹ ۱۳٫۰۴% ۴٫۵
ادرس قرارگاه منطقه ای جنوب غرب نزاجا اهواز ۹ ۴۶ ۱۹٫۵۷% ۱
۲۱۶۲۴۱۰۰۱۷۹۵۰۰۱۲ ۹ ۶۲ ۱۴٫۵۲% ۲
مناقصه قطعات تراشکاری ۹ ۱۹ ۴۷٫۳۷% ۲٫۹
رنو میدلام ۲۸۰ ۹ ۱۰۴ ۸٫۶۵% ۸٫۴
فرغون سازی ۹ ۸۳ ۱۰٫۸۴% ۳٫۳
سایت ملی مناقصه ۹ ۶۷ ۱۳٫۴۳% ۱٫۹
فروش بنز e240 مزایده ای ۹ ۵۲ ۱۷٫۳۱% ۸٫۴
مزایده اتوبوس ولوو ۹ ۱۴ ۶۴٫۲۹% ۱٫۲
موتور مزایده ای فروشی ۹ ۹۹ ۹٫۰۹% ۷٫۵
مناقصه رنگ آمیزی ۹ ۳۴ ۲۶٫۴۷% ۱٫۱
آب و فاضلاب روستایی فارس ۹ ۱۴۵ ۶٫۲۱% ۴٫۵
پیمانکاران آب و فاضلاب ۹ ۳۸ ۲۳٫۶۸% ۱٫۹
مناقصه البسه بیمارستانی ۹ ۳۲ ۲۸٫۱۲% ۱
پتروشیمی مخازن سبز عسلویه ۹ ۷۸ ۱۱٫۵۴% ۳٫۱
مزایده لیفتراک ۹ ۲۶ ۳۴٫۶۲% ۲
جدول گذاری نهری ۹ ۴۵ ۲۰% ۵
مزایده ضایعات کامپیوتر ۹ ۲۰ ۴۵% ۲٫۸
مناقصه طبخ غذا ۹ ۱۰۱ ۸٫۹۱% ۲
مناقصات عمرانی آذربایجان شرقی ۹ ۱۳۱ ۶٫۸۷% ۶٫۹
اجاره غرفه در پارک ملت ۹ ۳۴ ۲۶٫۴۷% ۳
مزایده جایگاه سوخت ۹ ۳۴ ۲۶٫۴۷% ۲٫۵
قیمت دستگاه تولید چسب نواری ۸ ۴۵ ۱۷٫۷۸% ۳٫۹
ایران مزایده ۸ ۹۷ ۸٫۲۵% ۱
سامانه ثبت مناقصات ۸ ۳۰ ۲۶٫۶۷% ۲
مناقصه شهرداری کرج ۸ ۱۰۶ ۷٫۵۵% ۵٫۷
قیمت تانکر آب هوایی ۸ ۹۹ ۸٫۰۸% ۴٫۷
بونکر سیمان ۸ ۱۳۰ ۶٫۱۵% ۳٫۳
سایت رسمی مناقصات کشوری ۸ ۱۹ ۴۲٫۱۱% ۱٫۹
نیاز به کمپرسی ۸ ۸۹ ۸٫۹۹% ۶
مزایده مناقصه ۸ ۴۸ ۱۶٫۶۷% ۲٫۳
تلفن بیمارستان فرهیختگان ۸ ۳۱ ۲۵٫۸۱% ۱
اجاره مهد کودک در تهران ۸ ۴۲ ۱۹٫۰۵% ۷٫۸
مزایده مینی بوس ۸ ۳۵ ۲۲٫۸۶% ۲٫۹
قانون مناقصه و مزایده ۸ ۱۹ ۴۲٫۱۱% ۱٫۲
پارسنماد داده ها ۸ ۱۰ ۸۰% ۱
قطعات بتنی ۸ ۷۵ ۱۰٫۶۷% ۴٫۲
آگهی جذب سرمایه گذار ۸ ۵۸ ۱۳٫۷۹% ۵
مناقصات تهران ۸ ۱۱۰ ۷٫۲۷% ۶٫۱
مناقصات هرمزگان ۸ ۱۷۵ ۴٫۵۷% ۷٫۹
پاترول مزایده ای ۸ ۲۹ ۲۷٫۵۹% ۳٫۲
سازمان مناقصات کشور ۸ ۲۲ ۳۶٫۳۶% ۲
سایت اعلام مناقصات ۸ ۱۵ ۵۳٫۳۳% ۲
اجاره استخر در تهران ۸ ۴۴ ۱۸٫۱۸% ۴٫۲
اجاره پارکینگ طبقاتی ۸ ۳۵ ۲۲٫۸۶% ۱٫۴
سایت مناقصات کشور ۸ ۳۷ ۲۱٫۶۲% ۱٫۹
سایت مناقصات کشوری ۸ ۳۳ ۲۴٫۲۴% ۲
مناقصات خاکبرداری شرکت نفت ۸ ۵۴ ۱۴٫۸۱% ۶٫۴
ساخت زیپ لاین ۸ ۳۴ ۲۳٫۵۳% ۳٫۸
قانون مناقصه ۸ ۳۶ ۲۲٫۲۲% ۲٫۳
سایت مناقصات و مزایدات ۸ ۱۷ ۴۷٫۰۶% ۱٫۹
مناقصه عمومی ۸ ۳۳ ۲۴٫۲۴% ۴٫۳
سامانه اطلاع رسانی مناقصات ۸ ۲۵ ۳۲% ۲
مزایده گوشی ۸ ۴۱ ۱۹٫۵۱% ۵
قیمت دستگاه تولید پنیر پیتزا ۸ ۴۳ ۱۸٫۶۰% ۶٫۸
خرید موتور مزایده ای ۸ ۱۰۶ ۷٫۵۵% ۶٫۵
مزایده آهن قراضه ۸ ۴۱ ۱۹٫۵۱% ۳٫۹
مناقصات راه آهن ۸ ۲۲ ۳۶٫۳۶% ۱٫۹
شرکت در مزایده ۷ ۲۵ ۲۸% ۲٫۴
سایت مناقصات ملی کشور ۷ ۴۶ ۱۵٫۲۲% ۲
فروش خط تولید آب معدنی دست دوم ۷ ۱۱۱ ۶٫۳۱% ۹٫۲
مزایده سپاه پاسداران ۷ ۱۵ ۴۶٫۶۷% ۱٫۹
فروش دستگاه ام ار ای ۷ ۲۴ ۲۹٫۱۷% ۲٫۸
مناقصات شرکت گاز کرمانشاه ۷ ۲۹ ۲۴٫۱۴% ۵٫۴
فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا تهران اقدسیه ۷ ۷۲ ۹٫۷۲% ۱٫۱
قیمت اره فلکه ۶۰ ۷ ۶۹ ۱۰٫۱۴% ۹
قیمت گرماتاب ۷ ۳۱ ۲۲٫۵۸% ۳٫۴
مزایده تهران ۷ ۲۹ ۲۴٫۱۴% ۱٫۷
پایگاه ملی اطلاع رسانی ۷ ۶۴ ۱۰٫۹۴% ۱٫۹
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشوری ۷ ۱۸ ۳۸٫۸۹% ۱٫۷
سایت مناقصه کشور ۷ ۲۳ ۳۰٫۴۳% ۲
ایستگاه راه آهن رشت ۷ ۷۱ ۹٫۸۶% ۸٫۶
ادرس پادگان شهید قهرمان همدان ۷ ۳۳ ۲۱٫۲۱% ۱٫۹
مزایده خودرو کرمانشاه ۷ ۳۴ ۲۰٫۵۹% ۲٫۳
شرکت گاز استان تهران ۷ ۲۴۷ ۲٫۸۳% ۹٫۸
فراخوان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۷ ۴۴ ۱۵٫۹۱% ۴٫۸
مناقصات دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۷ ۲۶۲ ۲٫۶۷% ۴٫۳
اجاره بوفه دانشگاه در تهران ۷ ۶۵ ۱۰٫۷۷% ۷٫۱
آگهی مناقصات روزنامه همشهری ۷ ۴۳ ۱۶٫۲۸% ۲٫۳
فروش موتور سیکلت مزایده ای ۷ ۲۵ ۲۸% ۴٫۸
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات ۷ ۳۴ ۲۰٫۵۹% ۲
تعاونی مسکن بوستان زندگی ۷ ۲۸ ۲۵% ۳٫۳
پاکات مناقصه ۷ ۲۳ ۳۰٫۴۳% ۲
مزایده خودروهای سپاه ۷ ۴۸ ۱۴٫۵۸% ۱٫۷
مناقصات نقشه برداری امروز ۷ ۲۷ ۲۵٫۹۳% ۲٫۱
فراخوان مناقصه ۷ ۶۵ ۱۰٫۷۷% ۲٫۱
شرکت در مناقصات ۷ ۲۸ ۲۵% ۱٫۸
مینی بوسهای هیوندا ۷ ۶۳ ۱۱٫۱۱% ۹٫۵
قیمت دستگاه پمپ بنزین ۷ ۴۴ ۱۵٫۹۱% ۳٫۲
مزایده خودرو مشهد ۷ ۱۵ ۴۶٫۶۷% ۳٫۱
رضایت نامه شغلی ۷ ۱۰۶ ۶٫۶۰% ۱
نوسازی مدارس خوزستان ۷ ۱۹۵ ۳٫۵۹% ۶٫۳
نماد پارس ۷ ۱۳ ۵۳٫۸۵% ۱
شرکت مخازن سبز عسلویه ۷ ۵۱ ۱۳٫۷۳% ۳٫۲
مناقصات جدید فارس ۷ ۲۴ ۲۹٫۱۷% ۴٫۵
سامانه مناقصات کشوری ۷ ۲۵ ۲۸% ۲
مناقصات شهرداری قم ۷ ۶۴ ۱۰٫۹۴% ۴٫۸
بنز e240 ۷ ۱۵۱ ۴٫۶۴% ۱۰
شهرک سامان شیراز ۷ ۲۸ ۲۵% ۲٫۱
مناقصه آسانسور ۷ ۳۱ ۲۲٫۵۸% ۲
مناقصه غذا در تهران ۷ ۲۱ ۳۳٫۳۳% ۲٫۱
سایت مناقصات دولتی ۷ ۲۵ ۲۸% ۲
مناقصه آبیاری تحت فشار ۷ ۱۵ ۴۶٫۶۷% ۲٫۹
شماره تماس پادگان ۰۴ بیرجند ۷ ۲۱ ۳۳٫۳۳% ۱
رهن و اجاره کارواش در تهران ۷ ۷۳ ۹٫۵۹% ۸٫۶
مزایده خودرو سنگین ۹۴ ۷ ۵۲ ۱۳٫۴۶% ۱٫۸
شرکت پالفینگر ۷ ۲۸ ۲۵% ۳٫۱
مزایده اماکن ورزشی تهران ۷ ۳۷ ۱۸٫۹۲% ۲٫۹
مزایده موتور سیکلت اصفهان ۷ ۴۱ ۱۷٫۰۷% ۲٫۵
کامیونت زباله کش ۷ ۳۲ ۲۱٫۸۸% ۳
سایت مزایده خودرو ۷ ۲۲ ۳۱٫۸۲% ۱٫۲
مزایده لودر ۷ ۵۷ ۱۲٫۲۸% ۲٫۴
قیمت هر لیتر روغن سوخته ۷ ۳۹ ۱۷٫۹۵% ۸٫۹
مزایده خودروهای ایران خودرو ۶ ۱۱۰ ۵٫۴۵% ۷٫۵
قیمت خط تولید آب معدنی ۶ ۱۳۲ ۴٫۵۵% ۹٫۳
بهزیستی ارومیه ۶ ۱۵۳ ۳٫۹۲% ۵٫۷
مناقصه نیروگاه شهید مفتح همدان ۶ ۱۴ ۴۲٫۸۶% ۳٫۹
شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه ۶ ۵۰ ۱۲% ۳٫۳
اجاره نانوایی در کرج ۶ ۵۷ ۱۰٫۵۳% ۷٫۶
مناقصه کرمانشاه ۶ ۱۰۰ ۶% ۴٫۱
فهرست فراخوان مناقصات کشور ۶ ۸۲ ۷٫۳۲% ۲٫۸
مزایده ایران خودرو ۶ ۱۵۲ ۳٫۹۵% ۷٫۸
دستگاه چرم سازی ۶ ۱۵ ۴۰% ۳٫۱
اتکا ۶ ۸۵۶ ۰٫۷۰% ۱۱
بونکر فروشی ۶ ۹۱ ۶٫۵۹% ۵٫۹
مزایده ناجا ۶ ۴۵ ۱۳٫۳۳% ۳٫۱
مزایده تویوتا ۶ ۱۹ ۳۱٫۵۸% ۲٫۶
کمباین زنجیری ۶ ۶۲ ۹٫۶۸% ۷٫۴
هزینه احداث مرکز معاینه فنی ۶ ۳۰ ۲۰% ۸٫۹
مناقصه چاپ و تکثیر ۶ ۳۹ ۱۵٫۳۸% ۶٫۴
مزایده خودروهای ارتش ۶ ۲۰ ۳۰% ۲٫۲
روزنامه مناقصات ۶ ۸۱ ۷٫۴۱% ۶
مزایده ستاد اجرایی فرمان امام تهران ۶ ۶۶ ۹٫۰۹% ۲٫۶
مناقصات تهیه طبخ وتوزیع غذا ۶ ۲۳ ۲۶٫۰۹% ۲
مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی ۶ ۲۳ ۲۶٫۰۹% ۲٫۷
مزایده نیروی انتظامی ۶ ۳۷۵ ۱٫۶۰% ۶٫۶
شماره تلفن پادگان جوادنیا قزوین ۶ ۱۱۷ ۵٫۱۳% ۵٫۲
مناقصه مخابرات ۶ ۵۱ ۱۱٫۷۶% ۲٫۷
خودروهای مزایده ای ایران خودرو ۶ ۳۹ ۱۵٫۳۸% ۷٫۹
معدن مس چهل کوره زاهدان ۶ ۲۳ ۲۶٫۰۹% ۱٫۸
شرکت در مزایده ها ۶ ۱۰ ۶۰% ۱٫۱
تشک ابری ۶ ۶۸ ۸٫۸۲% ۶٫۷
مزایده غرفه های شهرداری تهران ۶ ۱۳۰ ۴٫۶۲% ۶٫۸
مناقصات عمرانی قم ۶ ۳۱ ۱۹٫۳۵% ۲٫۹
پایگاه مناقصات کشوری ۶ ۳۲ ۱۸٫۷۵% ۲
مزایدات و مناقصات ۶ ۱۸ ۳۳٫۳۳% ۱٫۴
مناقصات دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶ ۴۵ ۱۳٫۳۳% ۵٫۱
مزایده نیسان پیکاپ ۶ ۱۰ ۶۰% ۱٫۹
مناقصه شرکت نفت ۶ ۹۱ ۶٫۵۹% ۸٫۴
صنایع شهید مسلمی ۶ ۹۷ ۶٫۱۹% ۳٫۲
مزایده استخر در تهران ۶ ۵۳ ۱۱٫۳۲% ۳٫۵
فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا ۶ ۵۵ ۱۰٫۹۱% ۱٫۳
سرمایه گذاری در دهکده آبی پارس ۶ ۶۲ ۹٫۶۸% ۵٫۸
۲۱۶۲۶۱۰۲۴۴۴۳۰۰۰۵ ۶ ۳۰ ۲۰% ۱
مزایده ماشین الات سنگین ۶ ۲۰ ۳۰% ۲٫۱
مناقصه استان هرمزگان ۶ ۵۷ ۱۰٫۵۳% ۴٫۸
مزایده بهمن خودرو ۶ ۴۱ ۱۴٫۶۳% ۵
سایت مناقصه های کشور ۶ ۹ ۶۶٫۶۷% ۱٫۱
اتوبوس بنز ۳۰۲ فروشی ۶ ۶۴ ۹٫۳۸% ۴٫۲
خط تولید فرغون ۶ ۲۶ ۲۳٫۰۸% ۲
مزایده خودرو نیروی انتظامی تهران ۶ ۱۴۶ ۴٫۱۱% ۶٫۸
صنایع شهید دوران ۶ ۲۹ ۲۰٫۶۹% ۲٫۳
بونکر ۶ ۲۰۱ ۲٫۹۹% ۴٫۹
مناقصات عمرانی ۶ ۳۶ ۱۶٫۶۷% ۲٫۲
سایت رسمی مناقصات کشور ۶ ۳۳ ۱۸٫۱۸% ۲٫۱
متن مزایده ۶ ۱۰ ۶۰% ۱
مزایده اموال تملیکی بوشهر ۶ ۳۸ ۱۵٫۷۹% ۵٫۲
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ۶ ۷۳ ۸٫۲۲% ۲٫۹
قیمت بشکه فلزی ۲۲۰ لیتری ۶ ۱۰۰ ۶% ۷٫۳
نیسان کمپرسی ۶ ۲۲۵ ۲٫۶۷% ۷٫۷
مناقصات تاسیسات ۶ ۳۲ ۱۸٫۷۵% ۱
مناقصات یاسوج ۶ ۱۰۱ ۵٫۹۴% ۴٫۷
مناقصات وزارت نیرو ۶ ۵۱ ۱۱٫۷۶% ۵٫۲
مزایده کامیون کشنده ۶ ۳۶ ۱۶٫۶۷% ۲٫۱
مناقصات ساختمان ۶ ۲۴ ۲۵% ۲٫۴
تاریخ مزایده اموال تملیکی ۶ ۱۸۵ ۳٫۲۴% ۷٫۹
مناقصات عسلویه ۶ ۵۴ ۱۱٫۱۱% ۳٫۷
سایت شرکت مادکوش ۶ ۲۹ ۲۰٫۶۹% ۳
هتل پیام مخابرات اراک ۶ ۳۱ ۱۹٫۳۵% ۱٫۳
مناقصه پوشاک ۶ ۱۸ ۳۳٫۳۳% ۱
مناقصات نفت و گاز و پتروشیمی ۶ ۱۴ ۴۲٫۸۶% ۲٫۵
مناقصات کشوری ۶ ۶۲ ۹٫۶۸% ۲
مناقصات نفت ۶ ۷۲ ۸٫۳۳% ۶٫۹
سایت مناقصات پارس نماد ۶ ۶ ۱۰۰% ۱
چسب cm ۶ ۴۱ ۱۴٫۶۳% ۱٫۴
قیمت دستگاه سرسیلندر تراش ۶ ۲۱ ۲۸٫۵۷% ۳٫۵
قیمت روز دستگاه چاپ افست ۶ ۶۵ ۹٫۲۳% ۵
قانون برگزاری مناقصات سال ۹۴ ۶ ۱۳۷ ۴٫۳۸% ۳٫۹
موتور سیکلت مزایده ای ۶ ۵۹ ۱۰٫۱۷% ۴٫۲
فراخوان بهزیستی ۶ ۵۸ ۱۰٫۳۴% ۸٫۳
مناقصات معدن ۶ ۴۰ ۱۵% ۲
جیپ مزایده ای ۶ ۱۵ ۴۰% ۱٫۲
مناقصات شرکت نفت خوزستان ۶ ۱۳۰ ۴٫۶۲% ۸٫۳
سایت مزایده و مناقصه ۶ ۱۴ ۴۲٫۸۶% ۱
قیمت دستگاه mri در ایران ۶ ۴۵ ۱۳٫۳۳% ۷٫۶
مناقصات شرکت نفت گچساران ۶ ۱۳۷ ۴٫۳۸% ۴٫۸
فروش دستگاه mri ۶ ۱۳ ۴۶٫۱۵% ۱٫۸
قیمت بونکر سیمان ۶ ۴۸ ۱۲٫۵۰% ۲٫۷
مناقصه خاکبرداری ۶ ۴۸ ۱۲٫۵۰% ۵٫۵
مزایده خودرو کرمان ۹۵ ۶ ۳۳ ۱۸٫۱۸% ۵٫۹
مناقصه مزایده ۶ ۱۲۹ ۴٫۶۵% ۳٫۵
اجاره پارکینگ عمومی ۵ ۱۴ ۳۵٫۷۱% ۲٫۴
بنیاد مسکن شهرکرد ۵ ۴۸ ۱۰٫۴۲% ۷٫۴
استخر شهید مدنی تبریز ۵ ۶۶ ۷٫۵۸% ۴٫۱
منقصات ۵ ۸ ۶۲٫۵۰% ۱٫۸
واحد شمارش زونکن ۵ ۲۱ ۲۳٫۸۱% ۳٫۸
مزاید ۵ ۴۸ ۱۰٫۴۲% ۵٫۳
سایت برگزاری مناقصات ۵ ۱۶ ۳۱٫۲۵% ۱٫۹
پایگاه ملی مناقصات کشوری ۵ ۹۰ ۵٫۵۶% ۲
بهزیستی استان آذربایجان غربی ۵ ۸۱ ۶٫۱۷% ۳٫۹
دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز ۵ ۶۰ ۸٫۳۳% ۸
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات دولت ۵ ۱۶ ۳۱٫۲۵% ۱٫۹
مزایده ومناقصه ۵ ۳۶ ۱۳٫۸۹% ۲٫۳
آدرس قرارگاه پشتیبانی نهاجا ۵ ۳۸ ۱۳٫۱۶% ۲٫۲
مزایده چوب ۵ ۱۹ ۲۶٫۳۲% ۳٫۲
مناقصات عمومی ۵ ۲۲۲ ۲٫۲۵% ۲
مناقصات شهرداری تبریز ۵ ۲۳۷ ۲٫۱۱% ۶٫۲
نمایندگی کارت خوان ۵ ۱۹ ۲۶٫۳۲% ۶٫۵
مناقصات استان کرمانشاه ۵ ۱۱۰ ۴٫۵۵% ۷٫۲
مزایده خودرو موسسه کوثر ۵ ۳۲ ۱۵٫۶۲% ۴٫۵
کامیون تانکر آب ۵ ۱۲ ۴۱٫۶۷% ۲٫۳
سازمان میادین شیراز ۵ ۹۱ ۵٫۴۹% ۳٫۵
مزایده گمرک اصفهان ۵ ۲۰ ۲۵% ۲٫۵
فروش اسپری درایر ۵ ۳۱ ۱۶٫۱۳% ۷٫۵
سایت مناقصه کشوری ۵ ۱۰ ۵۰% ۲
نقشه بلوک بندی تهران ۵ ۱۸ ۲۷٫۷۸% ۳٫۸
اجاره پارکینگ طبقاتی در تهران ۵ ۳۶ ۱۳٫۸۹% ۲٫۴
مزایده کامیونهای سنگین ۵ ۵۶ ۸٫۹۳% ۲
مناقصات شرکت نفت لرستان ۵ ۸۸ ۵٫۶۸% ۶٫۵
مزایده جایگاه cng ۵ ۹۱ ۵٫۴۹% ۲٫۷
پایگاه مناقصات ایران ۵ ۱۴ ۳۵٫۷۱% ۲
سامانه ملی مناقصات ۵ ۲۰ ۲۵% ۲
صنایع شهید باقری ۵ ۱۶۲ ۳٫۰۹% ۳٫۹
مناقصات طبخ غذا ۵ ۳۵ ۱۴٫۲۹% ۱٫۹
سایت مزایده آنلاین ۵ ۱۳۱ ۳٫۸۲% ۸
استخدام راننده با ماشین در اهواز ۵ ۴۱ ۱۲٫۲۰% ۸
سایت مزایده ۵ ۱۲ ۴۱٫۶۷% ۱٫۹
سامانه جامع مناقصات کشور ۵ ۸ ۶۲٫۵۰% ۱٫۹
مناقصات و مزایده ها ۵ ۱۱ ۴۵٫۴۵% ۲
سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام ۵ ۲۳۶ ۲٫۱۲% ۸٫۵
قیمت اجاره کیوسک ۵ ۳۶ ۱۳٫۸۹% ۹٫۳
پتروشیمی مخازن سبز ۵ ۲۳ ۲۱٫۷۴% ۳٫۳
مینی بوس بنز ۵ ۴۶ ۱۰٫۸۷% ۱۳
شرکت توسعه پایدار آسمان کیش ۵ ۱۴ ۳۵٫۷۱% ۱٫۵
مزایده لاستیک فرسوده ۵ ۲۰ ۲۵% ۴٫۴
تلفن رومیزی ایرانی ۵ ۴۶ ۱۰٫۸۷% ۴٫۲
مناقصات شرکت ملی حفاری ایران ۵ ۳۲۳ ۱٫۵۵% ۴٫۱
مناقصه فضای سبز ۵ ۴۱ ۱۲٫۲۰% ۲
ادرس تیپ ۱۲۸ سنندج ۵ ۴۴ ۱۱٫۳۶% ۳
ملی مناقصات ۵ ۸۵ ۵٫۸۸% ۲
متن رضایت نامه ۵ ۲۴۹ ۲٫۰۱% ۱٫۲
مناقصات غذا ۵ ۳۹ ۱۲٫۸۲% ۲
اجاره دکه از شهرداری تهران ۵ ۱۶۱ ۳٫۱۱% ۹٫۱
تویوتا لندکروز ۲۰۰۲ ۵ ۳۸ ۱۳٫۱۶% ۹٫۶
سامانه مناقصات الکترونیکی دولت ۵ ۹۹ ۵٫۰۵% ۸٫۶
تویوتا مزایده ۵ ۱۲ ۴۱٫۶۷% ۴
پارکینگ سفیر شرق ۵ ۳۳ ۱۵٫۱۵% ۳٫۳
شرکت عمران ساحل عسلویه ۵ ۳۷ ۱۳٫۵۱% ۲٫۷
تلفن ستاد نیروی زمینی ارتش ۵ ۱۴۷ ۳٫۴۰% ۷٫۴
قرب قائم موسسه عمران ۵ ۸۳ ۶٫۰۲% ۶٫۸
استخدام خودرو شرکت نفت ۵ ۷۳ ۶٫۸۵% ۵٫۲
مزایده آهن آلات ۵ ۴۵ ۱۱٫۱۱% ۵٫۶
مزایده کشت و صنعت مغان ۵ ۵۷ ۸٫۷۷% ۴٫۵
مزایده خودرو۹۵ ۵ ۱۸ ۲۷٫۷۸% ۲٫۱
شرکت پارس نما ۵ ۱۵ ۳۳٫۳۳% ۱
سامانه مناقصات کشور ۵ ۴۶ ۱۰٫۸۷% ۲
مجتمع آموزشی رفاهی یاس بانک ملت ۵ ۳۷ ۱۳٫۵۱% ۴
اگهی مناقصات ۵ ۸ ۶۲٫۵۰% ۱٫۸
یخچال ۷ فوت ایرانی ۵ ۲۶ ۱۹٫۲۳% ۹٫۲
ایزوگام ایزوتک تبریز ۵ ۲۴ ۲۰٫۸۳% ۷٫۳
ملی مناقصات ایران ۵ ۲۲ ۲۲٫۷۳% ۱٫۹
مناقصه دو مرحله ای چیست ۵ ۶۳ ۷٫۹۴% ۵٫۵
مناقصات شهرک صنعتی استان خوزستان ۵ ۶۸ ۷٫۳۵% ۶
تامین نیروی انسانی ۵ ۱۱۰ ۴٫۵۵% ۴٫۵
مزایده موتورسیکلت سپاه ۵ ۲۰ ۲۵% ۱٫۱
مناقصه پالت چوبی ۵ ۲۸ ۱۷٫۸۶% ۵٫۹
مناقصه دوربین مداربسته ۵ ۲۵ ۲۰% ۲٫۲
مناقصات فضای سبز شهرداری تهران ۵ ۲۵ ۲۰% ۴٫۴
setadiran.ir ۵ ۹۶۹ ۰٫۵۲% ۷٫۱
کلیپ زیگ زیگلار ۵ ۱۸ ۲۷٫۷۸% ۸٫۲
مزایده املاک کمیته امداد ۵ ۶۱ ۸٫۲۰% ۷
فروش کنتور هوشمند آب ۵ ۲۶ ۱۹٫۲۳% ۵٫۶
شرایط مناقصه ۵ ۳۶ ۱۳٫۸۹% ۲٫۴
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس ۵ ۷۱ ۷٫۰۴% ۷٫۵
قیمت کاه و کلش ۵ ۳۹ ۱۲٫۸۲% ۵٫۹
مزایده ضایعات ۵ ۹۱ ۵٫۴۹% ۴٫۶
مناقصه معدن ۵ ۱۷ ۲۹٫۴۱% ۱٫۶
قیمت مینی بوس ۵ ۲۲۷ ۲٫۲۰% ۹٫۷
مناقصات شرکت گاز خوزستان ۵ ۱۰۷ ۴٫۶۷% ۵٫۲
سامانه مناقصات کشور ۵ ۶۲ ۸٫۰۶% ۲
خودرو استیجاری ۵ ۳۱ ۱۶٫۱۳% ۱
ستاد فرمان امام مزایده ۵ ۲۱ ۲۳٫۸۱% ۲
قیمت کوره القایی ۵۰۰ کیلویی ۵ ۷۷ ۶٫۴۹% ۹
ثابت تراش ۵ ۲۶ ۱۹٫۲۳% ۷٫۲
مناقصات شیراز ۵ ۸۸ ۵٫۶۸% ۳٫۵
مناقصات استان هرمزگان ۵ ۷۶ ۶٫۵۸% ۴٫۹
پتروشیمی دماوند+مناقصه ۵ ۱۸ ۲۷٫۷۸% ۳٫۱
خاور ۱۰۱۳ ۵ ۹۹ ۵٫۰۵% ۶٫۴
شمش طلا دو گوزن ۵ ۱۹ ۲۶٫۳۲% ۲٫۱
مزایده موتور سیکلت در تهران ۴ ۳۴ ۱۱٫۷۶% ۲٫۵
مناقصات استان سیستان و بلوچستان ۴ ۳۲ ۱۲٫۵۰% ۴٫۵
تشک ابری فشرده ۴ ۳۵ ۱۱٫۴۳% ۵٫۶
مناقصات استانداری لرستان ۴ ۵۳ ۷٫۵۵% ۴٫۶
قیمت کلش گندم ۴ ۲۸ ۱۴٫۲۹% ۴٫۶
پالایشگاه شیراز ۴ ۳۲۶ ۱٫۲۳% ۹٫۱
استخر مخابرات اهواز ۴ ۳۷۱ ۱٫۰۸% ۶٫۹
مجوز دکه روزنامه فروشی ۴ ۷۹ ۵٫۰۶% ۸٫۴
مزایده های شهرداری تهران ۴ ۴۰ ۱۰% ۵٫۹
آدرس ستاد نیروی زمینی ارتش ۴ ۳۵۸ ۱٫۱۲% ۸٫۶
ستاره تابناک هشتم توس ۴ ۴۶ ۸٫۷۰% ۷٫۱
واگذاری بوفه ۴ ۴۳ ۹٫۳۰% ۲٫۱
مناقصات و مزایدات کشور ۴ ۱۰ ۴۰% ۱٫۷
هزینه راه اندازی پیست کارتینگ ۴ ۴۴ ۹٫۰۹% ۶٫۴
اجاره زمین کشاورزی در خوزستان ۴ ۴۵ ۸٫۸۹% ۹٫۳
مناقصه آب و فاضلاب ۴ ۱۷ ۲۳٫۵۳% ۵
مناقصه رنگ آمیزی جداول ۴ ۳۳ ۱۲٫۱۲% ۲
خاور ۸۱۴ ۴ ۲۸ ۱۴٫۲۹% ۲٫۵
نیاز به پیمانکار ۴ ۱۵ ۲۶٫۶۷% ۳٫۷
محل بازدید مزایده خودرو موسسه کوثر تهران ۴ ۱۶ ۲۵% ۲٫۹
مناقصات شهرداری سنندج ۴ ۲۵ ۱۶% ۴٫۱
مزایده کرمان خودرو ۴ ۱۹ ۲۱٫۰۵% ۲٫۹
سامانه مناقصات دولت ۴ ۱۹ ۲۱٫۰۵% ۲٫۸
مناقصات شرکت گاز استان هرمزگان ۴ ۴۰ ۱۰% ۴٫۵
آدرس و تلفن موسسه امید پارس ۴ ۳۶ ۱۱٫۱۱% ۱
tamliki ۴ ۴۵۵ ۰٫۸۸% ۴٫۷
دستگاه مالش چای ۴ ۱۹ ۲۱٫۰۵% ۴٫۵
مناقصه پیمانکاری ۴ ۲۴ ۱۶٫۶۷% ۴٫۹
مجتمع رفاهی لاله شهرکرد ۴ ۲۰ ۲۰% ۱٫۵
فراخوان بهزیستی ایلام ۴ ۴۴ ۹٫۰۹% ۷٫۳
سنگ ۴ ۵۳۱ ۰٫۷۵% ۱۰
مزایده گمرک تهران ۴ ۲۴ ۱۶٫۶۷% ۴
مزایده ضایعات مس ۴ ۳۶ ۱۱٫۱۱% ۳٫۶
اجاره زمین کشاورزی در گلستان ۴ ۲۷ ۱۴٫۸۱% ۸٫۶
مناقصه رستوران ۴ ۳۹ ۱۰٫۲۶% ۲
مزایده و مناقصه ۴ ۱۰ ۴۰% ۲٫۷
مزایده ملک موروثی ۴ ۳۱ ۱۲٫۹۰% ۵٫۴
مزایده ایسیکو ۴ ۴۱۴ ۰٫۹۷% ۶٫۹
تنباکوی زرد طلایی اصفهان ۴ ۴۲ ۹٫۵۲% ۶٫۸
معدن مس چهل کوره ۴ ۳۰ ۱۳٫۳۳% ۲٫۸
گندله سازی مادکوش ۴ ۲۴ ۱۶٫۶۷% ۶٫۳
شهرک صنعتی بعثت تبریز ۴ ۳۵ ۱۱٫۴۳% ۳٫۶
مناقصات شهرداری ایلام ۴ ۶۸ ۵٫۸۸% ۵٫۱
پارکینگ یاس نعمت آباد ۴ ۱۱۹ ۳٫۳۶% ۶٫۳
مناقصات کرج ۴ ۷۳ ۵٫۴۸% ۵٫۹
سازمان ملی مناقصات ۴ ۲۷ ۱۴٫۸۱% ۲
iooc ۴ ۳۸۵ ۱٫۰۴% ۵٫۱
قند باخ ۴ ۲۳ ۱۷٫۳۹% ۴٫۵
ماشین سازی کراقلی اصفهان ۴ ۲۲ ۱۸٫۱۸% ۳٫۳
مزایده ستاد فرمان امام ۴ ۱۶ ۲۵% ۲٫۳
اجاره آزمایشگاه تشخیص طبی ۴ ۳۶ ۱۱٫۱۱% ۶٫۳
قیمت دستگاه ام آر آی ۴ ۸۱ ۴٫۹۴% ۵٫۴
نحوه برگزاری مزایده ۴ ۱۸۲ ۲٫۲۰% ۸
مناقصات علوم پزشکی لرستان ۴ ۶۸ ۵٫۸۸% ۸٫۶
مناقصه محدود چیست ۴ ۴۶ ۸٫۷۰% ۳٫۶
فروش کارخانه آرد ۴ ۲۶ ۱۵٫۳۸% ۹٫۷
آدرس سازمان اموال تملیکی تهران ۴ ۱۱۳ ۳٫۵۴% ۷
لیست شرکتهای مجاز بهره برداری cng ۴ ۱۴۲ ۲٫۸۲% ۳٫۸
۱٫۶۸۳E+14 ۴ ۱۶ ۲۵% ۲
مینیبوس هیوندای ۴ ۷۱ ۵٫۶۳% ۵
گاید لوله تراشه ۴ ۱۶ ۲۵% ۶٫۳
مناقصه کود ۴ ۴۳ ۹٫۳۰% ۴٫۷
شیرخوارگاه امام علی کرج ۴ ۲۷ ۱۴٫۸۱% ۶٫۷
سایت مزایده ایران خودرو ۴ ۴۳ ۹٫۳۰% ۵٫۹
قیمت چای محفل ۴ ۱۸ ۲۲٫۲۲% ۵٫۴
اسناد مناقصه پروژه های عمرانی ۴ ۶۰ ۶٫۶۷% ۳٫۱
آیین نامه ترک تشریفات مناقصه ۴ ۶۰ ۶٫۶۷% ۵٫۶
مناقصات رنگ و سندبلاست ۴ ۲۰ ۲۰% ۳٫۲
مزایده همدان ۴ ۱۵ ۲۶٫۶۷% ۳٫۵
مزایده بیل ۴ ۱۱ ۳۶٫۳۶% ۱
خرید دفتر یادداشت لوکس ۴ ۶۵ ۶٫۱۵% ۴٫۶
نمونه آگهی مناقصه ۴ ۱۱ ۳۶٫۳۶% ۱٫۹
قانون برگزاری مناقصات دانلود ۴ ۱۵ ۲۶٫۶۷% ۲
سایت پادگان شهید کچویی کرج ۴ ۳۰ ۱۳٫۳۳% ۹٫۶
شهرک امید مشهد ۴ ۸۰ ۵% ۶٫۹
ترک تشریفات مناقصه ۴ ۱۶۸ ۲٫۳۸% ۶
مزایده پارکینگ شهرداری تهران ۴ ۱۵ ۲۶٫۶۷% ۲
مزایده اتوبوس ۴ ۲۹ ۱۳٫۷۹% ۲٫۵
مناقصات شهرداری اردبیل ۴ ۴۷ ۸٫۵۱% ۵٫۱
مناقصات قم ۴ ۱۸۷ ۲٫۱۴% ۵٫۴
سامانه مناقصات دولتی ۴ ۲۲ ۱۸٫۱۸% ۲
مرکز آموزش پشتیبانی شهید فیض الله امانی نزاجا ۴ ۵۳ ۷٫۵۵% ۲٫۳
مناقصات شرکت آب و فاضلاب کشور ۴ ۴۲ ۹٫۵۲% ۵٫۹
مناقصات استان اصفهان ۴ ۷۱ ۵٫۶۳% ۹٫۸
مناقصات شهرداری بهارستان ۴ ۳۱ ۱۲٫۹۰% ۹٫۷
شماره تلفن شیرخوارگاه امام علی در کرج ۴ ۳۷ ۱۰٫۸۱% ۳٫۶
مزایده معادن استان مرکزی ۴ ۲۳ ۱۷٫۳۹% ۵٫۳
مزایده املاک ستاد اجرایی فرمان امام ۴ ۴۲ ۹٫۵۲% ۵٫۳
خانه معلم بروجن ۴ ۳۸ ۱۰٫۵۳% ۲
آدرس معاونت مهندسی ناجا ۴ ۳۲ ۱۲٫۵۰% ۱٫۸
شرکت نفت فلات قاره ایران ۴ ۴۴۱ ۰٫۹۱% ۵٫۹
مناقصه حمل و نقل کالا ۴ ۱۴ ۲۸٫۵۷% ۱٫۷
iets.mporg.ir nisoc.ir ۴ ۸۵ ۴٫۷۱% ۵٫۸
مناقصه راهسازی ۴ ۲۴ ۱۶٫۶۷% ۳٫۹
مینی بوس هیوندای ۴ ۱۲۳ ۳٫۲۵% ۸٫۴
قیمت اسپری درایر ۴ ۱۵ ۲۶٫۶۷% ۴٫۸
مناقصات عمومی کشور ۴ ۳۵ ۱۱٫۴۳% ۲
استخدام پیمانکار ساختمانی ۴ ۵۲ ۷٫۶۹% ۸٫۲
شرکت در مناقصه ها ۴ ۸ ۵۰% ۱
مناقصات علوم پزشکی اهواز ۴ ۱۳۴ ۲٫۹۹% ۴٫۲
شرکت ماهی کارون ۴ ۳۲ ۱۲٫۵۰% ۶٫۷
مناقصات برق ۴ ۷۳ ۵٫۴۸% ۶٫۷
سازمان مناقصات ۴ ۳۵ ۱۱٫۴۳% ۱٫۹
شرکت پیام هونامیک ۴ ۱۶ ۲۵% ۴٫۴
مزایده پارس خودرو ۴ ۲۱۱ ۱٫۹۰% ۹٫۱
اره فلکه ۶۰ ۴ ۲۱ ۱۹٫۰۵% ۷٫۸
مزایده معادن استان کردستان ۴ ۲۳ ۱۷٫۳۹% ۳٫۲
مناقصه شهرداری تهران ۴ ۸۸ ۴٫۵۵% ۴٫۶
مزایده بیل مکانیکی ۴ ۳۵ ۱۱٫۴۳% ۲٫۱
دعوت به کار کمپرسی ۴ ۳۵ ۱۱٫۴۳% ۶٫۲
آدرس جهاد خودکفایی نزاجا ۴ ۱۰ ۴۰% ۱
تجهیزات پست پاساژ ۴ ۱۷ ۲۳٫۵۳% ۱
منا قصات ۴ ۲۳ ۱۷٫۳۹% ۱٫۹
اموال تملیکی هرمزگان ۴ ۱۱۷ ۳٫۴۲% ۷
مناقصه اسفالت ۴ ۱۷ ۲۳٫۵۳% ۱٫۲
مناقصات شرکت گاز استان فارس ۴ ۶۳ ۶٫۳۵% ۶٫۱
مزایده لندکروز ۴ ۹ ۴۴٫۴۴% ۳٫۴
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا (پادگان میثم) ۴ ۴۹ ۸٫۱۶% ۷٫۱
مناقصه های شهرداری تبریز ۴ ۶۰ ۶٫۶۷% ۵٫۱
آدرس موسسه حرا ۴ ۸۰ ۵% ۸٫۴
قیمت جدول گذاری خیابان ۴ ۱۰۱ ۳٫۹۶% ۹٫۱
قوانین مناقصات ۴ ۲۲ ۱۸٫۱۸% ۲
مناقصات قرارگاه خاتم الانبیا ۴ ۲۹ ۱۳٫۷۹% ۴٫۴
مزایده خودروهای نیروی انتظامی ۴ ۸۹ ۴٫۴۹% ۵٫۸
eauc.setadiran.ir ۴ ۱۱۴ ۳٫۵۱% ۴٫۹
www.amlakayandeh.com ۴ ۴۸ ۸٫۳۳% ۷٫۶
بدربان ۴ ۵ ۸۰% ۱۸
موسسه سیدالشهدا ساری ۴ ۲۵ ۱۶% ۲
واگذاری اتوبوس شرکت واحد ۴ ۳۵ ۱۱٫۴۳% ۷
شهرک نارنجی سایپا ۴ ۵۷ ۷٫۰۲% ۲٫۷
هزینه احداث کارخانه بازیافت زباله ۴ ۱۲۶ ۳٫۱۷% ۸٫۹
مناقصه شهرداری شیراز ۴ ۲۳ ۱۷٫۳۹% ۳٫۹
پادگان اقدسیه ارتش ۴ ۴۱ ۹٫۷۶% ۱٫۵
مزایدات ۴ ۸ ۵۰% ۵٫۹
مناقصات دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴ ۴۶ ۸٫۷۰% ۶
قیمت کپسول گاز ۱۱ کیلویی ۴ ۹۸ ۴٫۰۸% ۸٫۲
مناقصات ساختمانی اصفهان ۴ ۳۴ ۱۱٫۷۶% ۲٫۹
ترخیص کالا ۴ ۴۷۸ ۰٫۸۴% ۱۸
هوندا تویین ۲۵۰ ۴ ۲۸ ۱۴٫۲۹% ۳٫۶
مزایده جیپ ۴ ۳۴ ۱۱٫۷۶% ۱
موتور سیکلت مزایده ۴ ۲۲ ۱۸٫۱۸% ۱٫۸
مناقصات معادن ۴ ۶ ۶۶٫۶۷% ۲٫۵
مناقصات استان کرمان ۴ ۶۷ ۵٫۹۷% ۸٫۳
مزایده غرفه های مترو ۴ ۱۹ ۲۱٫۰۵% ۴٫۹
مزایده ایسیکو ایران خودرو ۴ ۵۰ ۸% ۵٫۳
تامین نیرو ۴ ۴۴ ۹٫۰۹% ۸٫۱
زمان مزایده ایران خودرو ۴ ۲۴ ۱۶٫۶۷% ۵٫۲
موسسه امید پارس قرب قائم ۴ ۲۷ ۱۴٫۸۱% ۷٫۱
مرکز بهداشت تبریز نصف راه ۴ ۴۷ ۸٫۵۱% ۷٫۶
فروش چادر هلال احمر دست دوم ۴ ۷۶ ۵٫۲۶% ۷٫۵
مناقصات بین المللی ۳ ۲۱ ۱۴٫۲۹% ۴٫۲
ماشین های مزایده ای سپاه ۳ ۱۵ ۲۰% ۵٫۳
بیمارستان شهید طباطبایی باغملک ۳ ۵ ۶۰% ۱۷
موتور پارکینگی ۳ ۱۵ ۲۰% ۵
خرید دستگاه ام آر آی ۳ ۱۲ ۲۵% ۴
کلام زنده ۳ ۲۴۴ ۱٫۲۳% ۹٫۹
پایگاه ملی مناقصات کل کشور ۳ ۱۵ ۲۰% ۲
مزایده ماشین الات ۳ ۱۳ ۲۳٫۰۸% ۱٫۹
تراکتور داروانا ۲۵۴ ۳ ۳۱ ۹٫۶۸% ۸٫۱
مناقصات شهرداری ارومیه ۳ ۸۴ ۳٫۵۷% ۹
آدرس مرکز آموزش پشتیبانی شهید سرلشگر فیض الله امانی نزاجا ۳ ۸۷ ۳٫۴۵% ۲
بهزیستی ارومیه ۳ ۳۲ ۹٫۳۸% ۵٫۶
مزایده موتورسیکلت نیروی انتظامی تهران ۳ ۱۹ ۱۵٫۷۹% ۷٫۹
آدرس پایگاه نهم شکاری بندرعباس ۳ ۷۷ ۳٫۹۰% ۸٫۹
ایسیکو مزایده خودرو ۳ ۱۴۳ ۲٫۱۰% ۶٫۳
سایت مناقصه ۳ ۱۲ ۲۵% ۲
مزایده لوازم خانگی ۳ ۲۴ ۱۲٫۵۰% ۳
بکان ۳ ۱۳ ۲۳٫۰۸% ۱۲
خرید سنگ ۳ ۸۳ ۳٫۶۱% ۷٫۹
مناقصه سوله ۳ ۳۴ ۸٫۸۲% ۴٫۴
مناقصات خاکبرداری ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۵٫۲
خریدار سنگ ساختمانی ۳ ۲۳ ۱۳٫۰۴% ۷٫۲
گواهینامه سمتا ۳ ۱۰۲ ۲٫۹۴% ۷٫۶
ماشین های مزایده ای ۳ ۱۴۱ ۲٫۱۳% ۸
شماره تلفن استخرهای اهواز ۳ ۲۲۹ ۱٫۳۱% ۸٫۳
مزایده استخر ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۲٫۴
مناقصه ایران ۳ ۳۶ ۸٫۳۳% ۲٫۴
موتور های مزایده ای ۳ ۳۷ ۸٫۱۱% ۷٫۹
مزایده فروش ضایعات آهن ۳ ۴۷ ۶٫۳۸% ۸٫۵
شرکت عمران گلبهار ۳ ۸۹ ۳٫۳۷% ۴٫۴
تولید فرغون ۳ ۳۷ ۸٫۱۱% ۵٫۶
مزایده فروش روغن سوخته ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۳٫۲
شرکت گاز استان خراسان شمالی ۳ ۸۳ ۳٫۶۱% ۷٫۱
شماره تلفن استخر پورزند ۳ ۷۹ ۳٫۸۰% ۸
گاری موتور ۳ ۱۴ ۲۱٫۴۳% ۹٫۶
صنایع شهید فلاحی ۳ ۲۵ ۱۲% ۲٫۲
صنایع روشنایی ۳ ۳۵ ۸٫۵۷% ۳۶
پارکینگ اجاره ای برای ماشین ۳ ۳۲ ۹٫۳۸% ۹٫۶
آدرس ستاد اجرایی فرمان امام ۳ ۲۰۲ ۱٫۴۹% ۵٫۳
بهزیستی کرج جهانشهر ۳ ۱۰۶ ۲٫۸۳% ۷٫۴
مناقصات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۳ ۲۶ ۱۱٫۵۴% ۵٫۳
داده نما ۳ ۱۶۳ ۱٫۸۴% ۵٫۵
مزایده نیروی انتظامی خراسان جنوبی ۳ ۸ ۳۷٫۵۰% ۲٫۳
سازمان اموال تملیکی ۳ ۵۰ ۶% ۵٫۱
مناقصات ساختمانی تهران ۳ ۳۳ ۹٫۰۹% ۳٫۲
مناقصات آریاتندر ۳ ۴۹ ۶٫۱۲% ۵٫۹
کاشی و سرامیک ۳ ۱۶ ۱۸٫۷۵% ۵۲
غلاف کلت کمری ۳ ۱۹ ۱۵٫۷۹% ۸٫۱
مناقصات رایگان ۳ ۱۹ ۱۵٫۷۹% ۴٫۴
توکا سبز ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۹٫۴
میلنگ تراش فروشی ۳ ۳۱ ۹٫۶۸% ۹
جیپ کاام مزایده ای ۳ ۲۵ ۱۲% ۶٫۹
مناقصه اصفهان ۳ ۲۱ ۱۴٫۲۹% ۱۱
مناقصات شرکت گاز ارومیه ۳ ۱۳ ۲۳٫۰۸% ۵٫۲
مناقصات ملی ۳ ۴۲ ۷٫۱۴% ۱٫۹
مناقصات ایران خودرو ۳ ۲۵ ۱۲% ۴٫۶
تراکتور۲۸۵ ۳ ۲۶ ۱۱٫۵۴% ۷٫۵
قیمت اره آتشی ۳ ۵۰ ۶% ۷٫۷
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ۳ ۵۵ ۵٫۴۵% ۵٫۶
اجاره لیفتراک ۳ ۲۲ ۱۳٫۶۴% ۳۲
مناقصه شهرداری اهواز ۳ ۱۳۰ ۲٫۳۱% ۶٫۴
سوپر دریل ۳ ۸ ۳۷٫۵۰% ۲۰
سایت اجرای احکام مشهد ۳ ۲۳ ۱۳٫۰۴% ۹٫۶
lchdni ۳ ۴۵ ۶٫۶۷% ۵٫۲
مناقصات روزنامه همشهری ۳ ۲۷ ۱۱٫۱۱% ۳٫۲
مناقصات ابنیه ۳ ۱۰۷ ۲٫۸۰% ۲٫۹
میز اداری ال شکل ۳ ۱۳ ۲۳٫۰۸% ۶٫۵
شماره تلفن پادگان شهید درویش اهواز ۳ ۲۱ ۱۴٫۲۹% ۱
مزایده ایران خودرو ایسیکو ۳ ۱۴۶ ۲٫۰۵% ۶٫۲
قیمت مینیبوس هیوندا ۳ ۳۶ ۸٫۳۳% ۵٫۷
بنز۱۲۴ ۳ ۱۸ ۱۶٫۶۷% ۷٫۶
بستنی تورنادو ۳ ۳۰ ۱۰% ۳٫۸
ماشین های مزایده ای ایران خودرو ۳ ۲۳ ۱۳٫۰۴% ۶٫۹
مزاییده ۳ ۲۱ ۱۴٫۲۹% ۱
خرید دستگاه mri ۳ ۱۹ ۱۵٫۷۹% ۴٫۳
سایت مناقصات خوزستان ۳ ۱۶ ۱۸٫۷۵% ۴٫۴
قانون ترک تشریفات مناقصه ۳ ۱۸ ۱۶٫۶۷% ۴٫۱
مزایده املاک بنیاد مستضعفان ۳ ۱۵۷ ۱٫۹۱% ۷٫۴
نیروگاه بندرعباس ۳ ۱۰۷ ۲٫۸۰% ۶٫۳
مناقصه حمل و نقل ۳ ۱۰ ۳۰% ۱
مزایدات ومناقصات ۳ ۵ ۶۰% ۱
هیتر گلخانه ای ۳ ۶ ۵۰% ۵۱
مناقصات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳ ۱۰۷ ۲٫۸۰% ۵٫۲
وسایل نظافت اداری ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۱٫۷
شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد ۳ ۲۸ ۱۰٫۷۱% ۵٫۲
مینیبوس بنز ۳ ۸۵ ۳٫۵۳% ۷٫۹
ساخت مکانیکال سیل ۳ ۵ ۶۰% ۹٫۴
شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده ۳ ۵۷ ۵٫۲۶% ۳٫۸
برنج گل پسند ۳ ۱۴ ۲۱٫۴۳% ۱٫۳
شرکت تهیه غذا ۳ ۲۱ ۱۴٫۲۹% ۹٫۹
بنیان موتور تبریز ۳ ۱۶ ۱۸٫۷۵% ۵٫۴
مزایده کرمانشاه ۳ ۲۵ ۱۲% ۷٫۶
اجاره تاکسی سرویس در تهران ۳ ۳۰ ۱۰% ۸٫۸
بوستان زندگی آینده ۳ ۱۶۰ ۱٫۸۸% ۳٫۹
مناقصات شرکت گاز استان بوشهر ۳ ۴۸ ۶٫۲۵% ۴٫۷
سایت مزایدات ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۱
مناقصات بنیاد مسکن فارس ۳ ۳۰ ۱۰% ۲٫۵
لینک مایکروویو ۳ ۲۱ ۱۴٫۲۹% ۷٫۹
مناقصه های عمرانی ۳ ۷ ۴۲٫۸۶% ۲٫۱
مزایده محصولات ایران خودرو ۳ ۱۰۰ ۳% ۸٫۳
شماره تلفن باغ فردوس اصفهان ۳ ۱۶ ۱۸٫۷۵% ۱
خرید بونکر سیمان ۳ ۲۵ ۱۲% ۲٫۹
اجاره آشپزخانه مسجد ۳ ۱۹ ۱۵٫۷۹% ۸٫۹
مناقصان ۳ ۸ ۳۷٫۵۰% ۱٫۹
دستگاه پالپر ۳ ۲۹ ۱۰٫۳۴% ۵٫۳
لاستیک ۳ ۷ ۴۲٫۸۶% ۱۱۰
مهمانسرای زیتون ۳ ۲۷ ۱۱٫۱۱% ۲
مناقصات روز استان همدان ۳ ۱۳۸ ۲٫۱۷% ۸٫۶
سازمان اموال و املاک کوثر ۳ ۵۰ ۶% ۶٫۵
مزایده های همدان ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۴٫۹
مناقصات شهرداری عسلویه ۳ ۲۹ ۱۰٫۳۴% ۳٫۷
نما تندر ۳ ۲۵۰ ۱٫۲۰% ۴٫۴
مناقصه ماشین ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۲٫۳
لباس کامپیوتری بسیج ۳ ۱۴۵ ۲٫۰۷% ۷٫۲
تبادل لینک ۳ ۳ ۱۰۰% ۴۹۰
آمادگاه شهید مدنی تبریز ۳ ۳۱ ۹٫۶۸% ۳
شرکت توسعه ساختمانی البرز تات ۳ ۴۰ ۷٫۵۰% ۹٫۸
بونکر حمل سیمان ۳ ۳۵ ۸٫۵۷% ۲
مزایده اموال و املاک بنیاد مستضعفان ۳ ۴۷ ۶٫۳۸% ۹
ملی مناقصات کشور ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۲
رضایتنامه ۳ ۴۰ ۷٫۵۰% ۳
مزایده استان ایلام ۳ ۲۳ ۱۳٫۰۴% ۵٫۶
فروش مینی بوس هیوندا ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۱۰
مناقصات تاسیسات ساختمانی ۳ ۲۰ ۱۵% ۲٫۹
پیمانکاری برق ۳ ۳۴ ۸٫۸۲% ۸٫۵
نیک صنعت پارسیان ۳ ۲۶ ۱۱٫۵۴% ۱۰
فراخوان مناقصات کل کشور ۳ ۱۰ ۳۰% ۲
lمناقصات ۳ ۷ ۴۲٫۸۶% ۲٫۳
استعلام خرید ۳ ۳۸ ۷٫۸۹% ۱
مناقصات فارس ۳ ۱۲۴ ۲٫۴۲% ۷٫۲
آدرس هتل گلشن مشهد ۳ ۳۲ ۹٫۳۸% ۷٫۳
آب و فاضلاب روستایی استان فارس ۳ ۲۸ ۱۰٫۷۱% ۶٫۱
الماس شهر اردبیل ۳ ۱۱۴ ۲٫۶۳% ۸٫۸
ایاب و ذهاب سال ۹۵ ۳ ۲۷ ۱۱٫۱۱% ۶٫۷
داروخانه هلال احمر اهواز ۳ ۴۷ ۶٫۳۸% ۶٫۱
شماره تلفن استخر سوم خرداد کرج ۳ ۳۹ ۷٫۶۹% ۳٫۶
آگهی مزایده ها ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۱
اتوبوس داف ۳ ۴۸ ۶٫۲۵% ۵٫۲
مزایده گروه بهمن ۳ ۳۴ ۸٫۸۲% ۴٫۶
مناقصه سنگ ۳ ۷ ۴۲٫۸۶% ۱
قانون برگزاری مزایده ۳ ۱۷۷ ۱٫۶۹% ۶
شرایط تجدید مناقصه ۳ ۱۲ ۲۵% ۲٫۳
آدرس شرکت نفت فلات قاره ۳ ۴۷ ۶٫۳۸% ۶٫۷
مناقصات موسسه جهاد نصر ۳ ۵۹ ۵٫۰۸% ۴٫۲
کوبلند ۳ ۲۶ ۱۱٫۵۴% ۱٫۸
پوشه پلاستیکی ۳ ۱۱ ۲۷٫۲۷% ۱۰
نفت فلات قاره ۳ ۹۳۱ ۰٫۳۲% ۶
مناقصات پارس جنوبی ۳ ۹۳ ۳٫۲۳% ۶٫۷
دستگاه wr ۳ ۸ ۳۷٫۵۰% ۲٫۴
استخر شهدای تاکسیرانی مشیریه ۳ ۳۳ ۹٫۰۹% ۴٫۷
مزایده زنجان ۳ ۲۸ ۱۰٫۷۱% ۷٫۶
فروش ابزار کابینت سازی ۳ ۲۳ ۱۳٫۰۴% ۹
مزایده اماکن ورزشی شهرداری تهران ۳ ۳۱ ۹٫۶۸% ۳
آدرس آماد و پشتیبانی ناجا ۳ ۴۰ ۷٫۵۰% ۸٫۳
مزایده املاک و مستغلات ستاد ۳ ۳۲ ۹٫۳۸% ۷٫۳
مناقصه نفت و گاز ۳ ۲۱ ۱۴٫۲۹% ۳٫۱
اموال تملیکی بوشهر ۳ ۱۹ ۱۵٫۷۹% ۵٫۸
دفتر ارسال و مراسلات ۳ ۱۹ ۱۵٫۷۹% ۸٫۶
دستگاه تخم مرغ شکن ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۷٫۶
اجاره ماشین آلات راهسازی ۳ ۴۹ ۶٫۱۲% ۶٫۶
شماره تماس بیمارستان فرهیختگان ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۱
فروش موتور مزایده ای در تهران ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۴٫۱
مناقصه بیمه مسئولیت ۳ ۱۲ ۲۵% ۲
مناقصه دوخت لباس ۳ ۱۹ ۱۵٫۷۹% ۱٫۸
خرید آب با تانکر ۳ ۱۸ ۱۶٫۶۷% ۸٫۷
شماره تلفن استخر مخابرات اهواز ۳ ۳۵ ۸٫۵۷% ۳٫۲
مناقصات ابنیه خوزستان ۳ ۲۹ ۱۰٫۳۴% ۳٫۱
پتک برقی آهنگری ۳ ۱۸ ۱۶٫۶۷% ۲٫۹
مناقصات روز ۳ ۱۲ ۲۵% ۱٫۲
اخذ گواهینامه سمتا ۳ ۴۸ ۶٫۲۵% ۵٫۷
فروش خط بولینگ ۳ ۷ ۴۲٫۸۶% ۹٫۳
۱٫۶۸۳E+14 ۳ ۲۸ ۱۰٫۷۱% ۲٫۳
سایت پایگاه ملی مناقصات کشور ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۱٫۸
فلوتر توالت فرنگی ۳ ۴۳ ۶٫۹۸% ۹٫۳
خرید موتور مزایده ای در تهران ۳ ۱۵ ۲۰% ۴٫۴
فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا اقدسیه ۳ ۴۲ ۷٫۱۴% ۱
مناقصات پارس شمالی ۳ ۲۶ ۱۱٫۵۴% ۶٫۸
فیزیوتراپی ۳ ۱۱ ۲۷٫۲۷% ۲۱
مزایده ماشین های ایران خودرو ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۵٫۴
مزایده موسسه کوثر ۳ ۳۶ ۸٫۳۳% ۴٫۹
آدرس بیمارستان فرهیختگان تهران ۳ ۷ ۴۲٫۸۶% ۱
سطل زباله مخصوص کاغذ ۳ ۱۱ ۲۷٫۲۷% ۹٫۷
تالار ساصد نوبنیاد ۳ ۴۰ ۷٫۵۰% ۶
گوشی تست مخابراتی ۳ ۲۰ ۱۵% ۹٫۶
مینی بوس بنز سقف بلند ۳ ۱۰ ۳۰% ۶٫۶
استعلام پلاک موتور سیکلت ۳ ۲۵ ۱۲% ۸٫۳
بهزیستی هرمزگان ۳ ۱۵۴ ۱٫۹۵% ۴٫۲
فروش خط تولید پنیر پیتزا ۳ ۱۰ ۳۰% ۷٫۴
آدرس پادگان شهید سرلشکر فیض الله امانی نزاجا ۳ ۲۸ ۱۰٫۷۱% ۱
اجاره درمانگاه ۳ ۶ ۵۰% ۹٫۷
مناقصه راه ۳ ۶۹ ۴٫۳۵% ۷٫۴
خرید دستگاه سی تی اسکن ۳ ۱۱ ۲۷٫۲۷% ۲٫۶
نرخ اجاره ماشین آلات راهسازی ۳ ۳۳ ۹٫۰۹% ۸٫۴
مناقصات شهرداری فولادشهر ۳ ۳۸۷ ۰٫۷۸% ۹
تامین نیرو انسانی ۳ ۴۰ ۷٫۵۰% ۴٫۱
کارخانه سورینت ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۷٫۹
لایروبی مخازن نفتی ۳ ۱۶ ۱۸٫۷۵% ۵٫۱
نیروگاه حرارتی بندرعباس ۳ ۵۳ ۵٫۶۶% ۳٫۴
فراخوان نرم افزارهای درمانی ۳ ۷ ۴۲٫۸۶% ۲
تالار لاله مراغه ۳ ۲۲ ۱۳٫۶۴% ۲٫۵
شماره تلفن استخر سوم خرداد ۳ ۲۴ ۱۲٫۵۰% ۱٫۶
استخر کیانشهر ۳ ۱۴ ۲۱٫۴۳% ۴٫۸
قوانین برگزاری مناقصات ۳ ۹ ۳۳٫۳۳% ۲٫۲
مزایده نیروی انتظامی ۳ ۲۷ ۱۱٫۱۱% ۶
مناقصات استان قم ۳ ۱۰۸ ۲٫۷۸% ۴٫۴

پست های مرتبط

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *