بهینه سازی سایتbazarbozorg.net  سایت آگهی بازار بزرگ

 طراحی  و بهینه سازی  (سئو ) سایت بازار بزرگ توسط تیم سئو برتر

گزارش وب مستر گوگل از جایگاه کلمات سایت بازار بزرگ در تاریخ ۹۵/۶/۷ به شرح ذیل می باشد

شما می توانید تک تک کلمات را از گوگل چک کرده و صحت جایگاه را چک بفرمایید.

Queries Clicks Impressions CTR Position
سایت آگهی ۴۲ ۳۰۷ ۱۳٫۶۸% ۵٫۴
سایت اگهی ۲۰ ۹۷ ۲۰٫۶۲% ۵٫۴
بازار بزرگ ۸ ۲۷۴ ۲٫۹۲% ۸٫۳
بازار نیازمندی های اینترنتی ۷ ۴۷ ۱۴٫۸۹% ۵٫۴
سایت بازار بزرگ ۷ ۱۹ ۳۶٫۸۴% ۲٫۵
سایت تبلیغات رایگان ۶ ۲۵ ۲۴% ۲۲
بازاربزرگ ۵ ۴۷ ۱۰٫۶۴% ۶٫۶
سایت بازار ۵ ۶۲ ۸٫۰۶% ۱۸
آگهی رایگان ۴ ۱۲۷ ۳٫۱۵% ۱۸۰
تبلیغ رایگان ۴ ۸ ۵۰% ۹۵
سایت آگهی رایگان ۳ ۳۷ ۸٫۱۱% ۳۹
تبلیغات رایگان در اینترنت ۳ ۱۷ ۱۷٫۶۵% ۱۳۰
تبلیغات رایگان ۳ ۲۱ ۱۴٫۲۹% ۱۸۰
تبلیغات رایگان در سایت ها ۳ ۱۸ ۱۶٫۶۷% ۲۱
نیازمندیهای بازار ۲ ۸ ۲۵% ۷٫۴
سایت تبلیغاتی رایگان ۲ ۲۱ ۹٫۵۲% ۲۷
آگهی بازار ۲ ۳۱ ۶٫۴۵% ۲
سایتهای تبلیغات رایگان ۲ ۲ ۱۰۰% ۲۲
درج آگهی رایگان ۲ ۶۳ ۳٫۱۷% ۲۲۰
سایتهای آگهی ۲ ۱۹ ۱۰٫۵۳% ۷٫۵
سایت تبلیغاتی ۲ ۱۶ ۱۲٫۵۰% ۳۳
تبلیغات بازار ۱ ۹ ۱۱٫۱۱% ۲٫۲
تبلیغات در بازار ۱ ۱۳ ۷٫۶۹% ۶٫۲
فروشگاه اینترنتی بازار بزرگ ۱ ۳۲ ۳٫۱۲% ۶٫۳
اگهی رایگان ۱ ۴ ۲۵% ۱۶۰
درج آگهی رایگان در اصفهان ۱ ۲ ۵۰% ۳۱
بازار نیازمندی ها ۱ ۱۴ ۷٫۱۴% ۷٫۷
بازار نیازمندیها ۱ ۴۹ ۲٫۰۴% ۴٫۶
سایت اگهی رایگان ۱ ۱۲ ۸٫۳۳% ۳۶
bazar bozorg ۱ ۱۰ ۱۰% ۲٫۷
سایتهای تبلیغاتی ۱ ۸ ۱۲٫۵۰% ۳۴
آگهی تبلیغات رایگان ۱ ۱ ۱۰۰% ۷۹
تبلیغ رایگان در سایت ۱ ۲ ۵۰% ۲۰
تبلیغ رایگان در سایت ها ۱ ۱ ۱۰۰% ۱۸
سایت های تبلیغاتی رایگان ۱ ۶ ۱۶٫۶۷% ۵۷
ثبت آگهی رایگان در گوگل ۱ ۵ ۲۰% ۱۱۰
اگهی بازار ۱ ۷ ۱۴٫۲۹% ۲
تبلیغ در بازار ۱ ۷ ۱۴٫۲۹% ۱٫۶
سایتهای تبلیغاتی رایگان ۱ ۱۲ ۸٫۳۳% ۳۰
درج آگهی رایگان در سایت ۱ ۱ ۱۰۰% ۷۳
سایت.بازار ۰ ۲ ۰% ۲۱
تبلیغ سایت رایگان ۰ ۳ ۰% ۲۷
تبلیغات سایت رایگان ۰ ۱ ۰% ۲۲
درج آگهی رایگان در سایت های معتبر ۰ ۸ ۰% ۶۳
درج آگهی رایگان اینترنتی ۰ ۱ ۰% ۹۴
سایت بازار ۰ ۴۹ ۰% ۸٫۴
درج تبلیغات رایگان ۰ ۳ ۰% ۱۹۰
ثبت آگهی رایگان ۰ ۱۷ ۰% ۱۸۰
سایتهای تبلیغ رایگان ۰ ۳ ۰% ۲۵
سایت بازا ۰ ۱ ۰% ۴۵
درج آگهی رایگان در اینترنت ۰ ۹ ۰% ۱۲۰
سایت های تبلیغات رایگان ۰ ۳ ۰% ۳۵
اگهی ۰ ۲ ۰% ۲۲۰
لیست آگهی های رایگان ۰ ۲ ۰% ۱۱۰
بزرگ ۰ ۱ ۰% ۱۰
سایت تبلیغات رایگان در اینترنت ۰ ۲ ۰% ۴۷
درج اگهی رایگان ۰ ۸ ۰% ۲۲۰
نیازمندی های بازار ۰ ۶ ۰% ۵
سایتهای رایگان تبلیغاتی ۰ ۵ ۰% ۳۰
تبلیغات رایگان در سایت ۰ ۵ ۰% ۲۹
ثبت آگهی رایگان در اینترنت ۰ ۲ ۰% ۱۳۰
تبلیغات رایگان در سایت های پربازدید ۰ ۴ ۰% ۴۱
آگهی رایگان اینترنتی ۰ ۸ ۰% ۱۳۰
تبلیغ رایگان سایت ۰ ۴ ۰% ۲۰
درج رایگان آگهی ۰ ۱ ۰% ۲۷۰
ثبت آگهی رایگان ۰ ۲ ۰% ۱۴۰
تبلیغات در سایت ۰ ۱ ۰% ۱۵۰
سایت درج آگهی ۰ ۳ ۰% ۸۲
طراحی سایت ۰ ۱ ۰% ۴۲۰
تبلیغات و نیازمندی ها ۰ ۳ ۰% ۵۰
نیازمندی رایگان ۰ ۱۸ ۰% ۶۷
نیازمندی اینترنتی ۰ ۱ ۰% ۸۲
اگهی رایگان ۰ ۲ ۰% ۱۷۰
سایتهای آگهی رایگان ۰ ۳ ۰% ۵۰
درج تبلیغ ۰ ۱ ۰% ۲۲۰
سایت های اگهی ۰ ۳ ۰% ۲۶
درج آگهی رایگان ۰ ۲ ۰% ۲۰۰
سایت درج آگهی رایگان ۰ ۳ ۰% ۷۱
آگهی رایگان ۰ ۱۱ ۰% ۱۵۰
ثبت آگهی ۰ ۶ ۰% ۲۳۰
آگهی رایگان تبلیغاتی ۰ ۱ ۰% ۱۷۰
آگهی ۰ ۴ ۰% ۲۱۰
تبلیغات اینترنتی رایگان ۰ ۱ ۰% ۱۴۰
بزرگ بازار ۰ ۱ ۰% ۹
آگهی تبلیغاتی رایگان ۰ ۱ ۰% ۵۴
ثبت اگهی رایگان ۰ ۲ ۰% ۱۵۰
تبلیغات رایگان اینترنت ۰ ۴ ۰% ۷۳
آگهی رایگان نیازمندیها ۰ ۱ ۰% ۴۱
تبلیغات رایگان اینترنتی ۰ ۱ ۰% ۱۰۰
تبلیغات رایگان سایت ۰ ۳ ۰% ۲۵
سایت تبلیغ رایگان ۰ ۳ ۰% ۲۱
سایتهای تبلیغاتی رایگان ۰ ۱ ۰% ۲۵
سایت های تبلیغاتی رایگان پربازدید ۰ ۱ ۰% ۴۸
تبلیغات رایگان در اصفهان ۰ ۲ ۰% ۲۰
سایت های تبلیغ رایگان ۰ ۱ ۰% ۲۶

پست های مرتبط

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *