بهینه سازی سایتbazarbozorg.net  سایت آگهی بازار بزرگ

 طراحی  و بهینه سازی  (سئو ) سایت بازار بزرگ توسط تیم سئو برتر

گزارش وب مستر گوگل از جایگاه کلمات سایت بازار بزرگ در تاریخ ۹۵/۶/۷ به شرح ذیل می باشد

شما می توانید تک تک کلمات را از گوگل چک کرده و صحت جایگاه را چک بفرمایید.

QueriesClicksImpressionsCTRPosition
سایت آگهی۴۲۳۰۷۱۳٫۶۸%۵٫۴
سایت اگهی۲۰۹۷۲۰٫۶۲%۵٫۴
بازار بزرگ۸۲۷۴۲٫۹۲%۸٫۳
بازار نیازمندی های اینترنتی۷۴۷۱۴٫۸۹%۵٫۴
سایت بازار بزرگ۷۱۹۳۶٫۸۴%۲٫۵
سایت تبلیغات رایگان۶۲۵۲۴%۲۲
بازاربزرگ۵۴۷۱۰٫۶۴%۶٫۶
سایت بازار۵۶۲۸٫۰۶%۱۸
آگهی رایگان۴۱۲۷۳٫۱۵%۱۸۰
تبلیغ رایگان۴۸۵۰%۹۵
سایت آگهی رایگان۳۳۷۸٫۱۱%۳۹
تبلیغات رایگان در اینترنت۳۱۷۱۷٫۶۵%۱۳۰
تبلیغات رایگان۳۲۱۱۴٫۲۹%۱۸۰
تبلیغات رایگان در سایت ها۳۱۸۱۶٫۶۷%۲۱
نیازمندیهای بازار۲۸۲۵%۷٫۴
سایت تبلیغاتی رایگان۲۲۱۹٫۵۲%۲۷
آگهی بازار۲۳۱۶٫۴۵%۲
سایتهای تبلیغات رایگان۲۲۱۰۰%۲۲
درج آگهی رایگان۲۶۳۳٫۱۷%۲۲۰
سایتهای آگهی۲۱۹۱۰٫۵۳%۷٫۵
سایت تبلیغاتی۲۱۶۱۲٫۵۰%۳۳
تبلیغات بازار۱۹۱۱٫۱۱%۲٫۲
تبلیغات در بازار۱۱۳۷٫۶۹%۶٫۲
فروشگاه اینترنتی بازار بزرگ۱۳۲۳٫۱۲%۶٫۳
اگهی رایگان۱۴۲۵%۱۶۰
درج آگهی رایگان در اصفهان۱۲۵۰%۳۱
بازار نیازمندی ها۱۱۴۷٫۱۴%۷٫۷
بازار نیازمندیها۱۴۹۲٫۰۴%۴٫۶
سایت اگهی رایگان۱۱۲۸٫۳۳%۳۶
bazar bozorg۱۱۰۱۰%۲٫۷
سایتهای تبلیغاتی۱۸۱۲٫۵۰%۳۴
آگهی تبلیغات رایگان۱۱۱۰۰%۷۹
تبلیغ رایگان در سایت۱۲۵۰%۲۰
تبلیغ رایگان در سایت ها۱۱۱۰۰%۱۸
سایت های تبلیغاتی رایگان۱۶۱۶٫۶۷%۵۷
ثبت آگهی رایگان در گوگل۱۵۲۰%۱۱۰
اگهی بازار۱۷۱۴٫۲۹%۲
تبلیغ در بازار۱۷۱۴٫۲۹%۱٫۶
سایتهای تبلیغاتی رایگان۱۱۲۸٫۳۳%۳۰
درج آگهی رایگان در سایت۱۱۱۰۰%۷۳
سایت.بازار۰۲۰%۲۱
تبلیغ سایت رایگان۰۳۰%۲۷
تبلیغات سایت رایگان۰۱۰%۲۲
درج آگهی رایگان در سایت های معتبر۰۸۰%۶۳
درج آگهی رایگان اینترنتی۰۱۰%۹۴
سایت بازار۰۴۹۰%۸٫۴
درج تبلیغات رایگان۰۳۰%۱۹۰
ثبت آگهی رایگان۰۱۷۰%۱۸۰
سایتهای تبلیغ رایگان۰۳۰%۲۵
سایت بازا۰۱۰%۴۵
درج آگهی رایگان در اینترنت۰۹۰%۱۲۰
سایت های تبلیغات رایگان۰۳۰%۳۵
اگهی۰۲۰%۲۲۰
لیست آگهی های رایگان۰۲۰%۱۱۰
بزرگ۰۱۰%۱۰
سایت تبلیغات رایگان در اینترنت۰۲۰%۴۷
درج اگهی رایگان۰۸۰%۲۲۰
نیازمندی های بازار۰۶۰%۵
سایتهای رایگان تبلیغاتی۰۵۰%۳۰
تبلیغات رایگان در سایت۰۵۰%۲۹
ثبت آگهی رایگان در اینترنت۰۲۰%۱۳۰
تبلیغات رایگان در سایت های پربازدید۰۴۰%۴۱
آگهی رایگان اینترنتی۰۸۰%۱۳۰
تبلیغ رایگان سایت۰۴۰%۲۰
درج رایگان آگهی۰۱۰%۲۷۰
ثبت آگهی رایگان۰۲۰%۱۴۰
تبلیغات در سایت۰۱۰%۱۵۰
سایت درج آگهی۰۳۰%۸۲
طراحی سایت۰۱۰%۴۲۰
تبلیغات و نیازمندی ها۰۳۰%۵۰
نیازمندی رایگان۰۱۸۰%۶۷
نیازمندی اینترنتی۰۱۰%۸۲
اگهی رایگان۰۲۰%۱۷۰
سایتهای آگهی رایگان۰۳۰%۵۰
درج تبلیغ۰۱۰%۲۲۰
سایت های اگهی۰۳۰%۲۶
درج آگهی رایگان۰۲۰%۲۰۰
سایت درج آگهی رایگان۰۳۰%۷۱
آگهی رایگان۰۱۱۰%۱۵۰
ثبت آگهی۰۶۰%۲۳۰
آگهی رایگان تبلیغاتی۰۱۰%۱۷۰
آگهی۰۴۰%۲۱۰
تبلیغات اینترنتی رایگان۰۱۰%۱۴۰
بزرگ بازار۰۱۰%۹
آگهی تبلیغاتی رایگان۰۱۰%۵۴
ثبت اگهی رایگان۰۲۰%۱۵۰
تبلیغات رایگان اینترنت۰۴۰%۷۳
آگهی رایگان نیازمندیها۰۱۰%۴۱
تبلیغات رایگان اینترنتی۰۱۰%۱۰۰
تبلیغات رایگان سایت۰۳۰%۲۵
سایت تبلیغ رایگان۰۳۰%۲۱
سایتهای تبلیغاتی رایگان۰۱۰%۲۵
سایت های تبلیغاتی رایگان پربازدید۰۱۰%۴۸
تبلیغات رایگان در اصفهان۰۲۰%۲۰
سایت های تبلیغ رایگان۰۱۰%۲۶

پست های مرتبط

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *