لیست تمام دامین های گوگل در دنیا

 

لیست تمام دامین های گوگل در دنیا

منبع سئو برتر :http://Seobartar.com

American Samoa (http://www.google.as/)
Anguilla (http://www.google.off.ai/)
Antigua and Barbuda (http://www.google.com.ag/)
Argentina (http://www.google.com.ar/)
Australia (http://www.google.com.au/)
Austria (http://www.google.at/)
Azerbaijan (http://www.google.az/)
Belgium (http://www.google.be/)
Brazil (http://www.google.com.br/)
British Virgin Islands (http://www.google.vg/)
Burundi (http://www.google.bi/)
Canada (http://www.google.ca/)
Chad (http://www.google.td/)
Chile (http://www.google.cl/)
Colombia (http://www.google.com.co/)
Costa Rica (http://www.google.co.cr/)
Côte d’Ivoire (http://www.google.ci/)
Cuba (http://www.google.com.cu/)
Dem. Rep. of the Congo (http://www.google.cd/)
Denmark (http://www.google.dk/)
Djibouti (http://www.google.dj/)
Dominican Republic (http://www.google.com.do/)
Ecuador (http://www.google.com.ec/)
El Salvador (http://www.google.com.sv/)
Federated States of Micronesia (http://www.google.fm/)
Fiji (http://www.google.com.fj/)
Finland (http://www.google.fi/)
France (http://www.google.fr/)
The Gambia (http://www.google.gm/)
Georgia (http://www.google.ge/)
Germany (http://www.google.de/)
Gibraltar (http://www.google.com.gi/)
Greece (http://www.google.com.gr/)
Greenland (http://www.google.gl/)
Guernsey (http://www.google.gg/)
Honduras (http://www.google.hn/)
Hong Kong (http://www.google.com.hk/)
Hungary (http://www.google.co.hu/)
India (http://www.google.co.in/)
Ireland (http://www.google.ie/)
Isle of Man (http://www.google.co.im/)
Israel (http://www.google.co.il/)
Italy (http://www.google.it/)
Jamaica (http://www.google.com.jm/)
Japan (http://www.google.co.jp/)
Jersey (http://www.google.co.je/)
Kazakhstan (http://www.google.kz/)
Korea (http://www.google.co.kr/)
Latvia (http://www.google.lv/)
Lesotho (http://www.google.co.ls/)
Liechtenstein (http://www.google.li/)
Lithuania (http://www.google.lt/)
Luxembourg (http://www.google.lu/)
Malawi (http://www.google.mw/)
Malaysia (http://www.google.com.my/)
Malta (http://www.google.com.mt/)
Mauritius (http://www.google.mu/)
México (http://www.google.com.mx/)
Montserrat (http://www.google.ms/)
Namibia (http://www.google.com.na/)
Nepal (http://www.google.com.np/)

http://Seobartar.com
Netherlands (http://www.google.nl/)
New Zealand (http://www.google.co.nz/)
Nicaragua (http://www.google.com.ni/)
Norfolk Island (http://www.google.com.nf/)
Pakistan (http://www.google.com.pk/)
Panamá (http://www.google.com.pa/)
Paraguay (http://www.google.com.py/)
Perú (http://www.google.com.pe/)
Philippines (http://www.google.com.ph/)
Pitcairn Islands (http://www.google.pn/)
Poland (http://www.google.pl/)
Portugal (http://www.google.pt/)
Puerto Rico (http://www.google.com.pr/)
Rep. of the Congo (http://www.google.cg/)
Romania (http://www.google.ro/)
Russia (http://www.google.ru/)
Rwanda (http://www.google.rw/)
Saint Helena (http://www.google.sh/)
San Marino (http://www.google.sm/)
Singapore (http://www.google.com.sg/)
Slovakia (http://www.google.sk/)
South Africa (http://www.google.co.za/)
Spain (http://www.google.es/)
Sweden (http://www.google.se/)
Switzerland (http://www.google.ch/)
Taiwan (http://www.google.com.tw/)
Thailand (http://www.google.co.th/)
Trinidad and Tobago (http://www.google.tt/)
Turkey (http://www.google.com.tr/)
Ukraine (http://www.google.com.ua/)
United Arab Emirates (http://www.google.ae/)
United Kingdom (http://www.google.co.uk/)
Uruguay (http://www.google.com.uy/)
Uzbekistan (http://www.google.uz/)
Vanuatu (http://www.google.vu/)
Venezuela (http://www.google.co.ve/)

منبع سئو برتر :http://Seobartar.com

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

پست های مرتبط

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *