دایره فناوری

اجازه دهید کمک کنیم کسب و کار تان از طریق وب رشد و ارتقا یابد

 

دایره فن آوری اطلاعات، یکی از بهترین راهکارها در پیشبرد صنعت کسب و کار است، یک صفحه نمایش آنلاین یاوبسایت استراتژی شما را برای افزایش فروش وب سایت مستحکم می سازد،و پایه های ارتباط با مشتری فعلی و مشتریهای جدید را قوی تر از گذشته می کند

Achieved a Click Through Rate of 0.09% generating a number of new sales
In the first month of activity the Cost Per Action was reduced by 20%
Return on Investment of 272%
Social shares by network
 

چالش

جلوگیری از خروج مشتریان از  بازدید کنندگان وب سایت است

راه حل

مجموعه رسانه های دیجیتال به صورت پویا ابتکاری است که اجازه می دهد تا کاربران را بر اساس بیشترین بازدید از سایت و بیشترین زمان صرف شده مشاهده از سایت پایه ریزی و ارتقا دهد. این با معرفی یک کمپین متنی افزایش دسترس با نشان دادن مخاطبان آینده نگر در حال حاضر، و گرفتن محبوب ترین و یا لایک انجام  و پیگیری می شود. علاوه بر آن، ما بصورت مداوم و با ترفندهای بهینه سازی خاص برای کاربران شرایطی برای جلوگیری از تماس غیر معمول و بیش از  حد اعمال می کنیم. تا نتایج پر سود بدست آوریم.

نتایج

 جدول روبرو نتایج حاصل از ایجاد کمپین در فضای مجازی  نحوه فروش و میزان فروش را برای یکی از پروژه های  در حال اجرا نشان می دهد

0.09% CTRنرخ کلیک

20% less Cهزینه کارکرد

272% ROIبرگشت سرمایه

From The Client

“These guys have built such a strong relationship with our organization that we consider them an extension of our IT department. We always know that excellent service is just a phone call or e-mail away and that we will receive the same level of attention they always provide that makes us feel like we're their top priority.”

Get new case studies by email:

Fields marked with an * are required

More Case Studies

See all