بهینه سازی سایت asatimeattendance.com   آسا دستگاه حضور و غیاب

طراحی  و بهینه سازی  (سئو ) سایت ایمن سازان آسایش توسط تیم سئو برتر

شرکت ایمن سازان آسایش (آسا) در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در حوزه اتوماسیون های مدیریتی ، سیستم های امنیتی و نظارت تصویری در راستای تولید

واردات ، طراحی و اجراء محصولات و تکنولوژی های روز دنیا آغاز نمود.

این شرکت مفتخر است تاکنون یکی از شرکت های پیشرو در زمینه های فوق در وندورلیست سازمان های دولتی از قبیل وزارت نیرو ، نفت و گاز و … بوده و بصورت تخصصی و رضایت مشتری خدمات فروش و پس از فروش خود را ارائه نموده است.

گزارش وب مستر گوگل از جایگاه کلمات ایمن سازان آسایش در تاریخ ۹۵/۶/۶ به شرح ذیل می باشد

شما می توانید تک تک کلمات را از گوگل چک کرده و صحت جایگاه را چک بفرمایید

QueriesClicksImpressionsCTRPosition
دستگاه حضور و غیاب۴۱۲۱۵۱۹٫۰۷%۲۰
ارزانترین دستگاه حضور و غیاب۷۷۸۸٫۹۷%۶٫۹
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ارزان۴۵۴۷٫۴۱%۸٫۳
ایمن سازان آسایش۴۸۵۰%۱٫۰
ایمن سازان۲۴۴۴٫۵۵%۲٫۷
دستگاه حضور و غیاب به انگلیسی۲۱۶۱۲٫۵%۴٫۳
قیمت دستگاه حضور و غیاب۲۳۷۵٫۴۱%۱۳
قیمت دستگاه حضور غیاب۲۲۵۸%۹٫۸
لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب۱۱۷۵٫۸۸%۷٫۳
شرکت ایمن سازان۱۳۲۳٫۱۲%۴٫۰
دستگاه حضور و غیاب ارزان۱۷۲۱٫۳۹%۹٫۲
دستگاه حضور غیاب۱۳۰۳٫۳۳%۲۹
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی۱۸۱۲٫۵%۳۰
قیمت دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره۱۱۳۷٫۶۹%۸٫۲
دستگاه حضورو غیاب۱۴۲۵%۲۵
اتوماسیون پارکینگ۱۶۱۶٫۶۷%۱۱
اتوماسیون تردد۱۱۰۱۰%۶٫۴
سیستم های کنترل دسترسی۱۲۵۰%۱۱
قیمت دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی۱۶۱۶٫۶۷%۱۱
گیت کنترل تردد۱۴۰۲٫۵%۲۸
قیمت دستگاه حضور و غیاب ارزان۱۱۵۶٫۶۷%۱۰
دستگاه های حضور و غیاب۱۱۱۰۰%۱٫۰
بهترین دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی۱۱۱۰۰%۱۷
حضور و غیاب به انگلیسی۱۳۳۳٫۰۳%۱۰
cmip3142-28s۰۱۰%۱۸
دستگاه کنترل دسترسی تایگر۰۷۵۳۷۶۰%۹٫۶
سیستم حضور غیاب تحت وب۰۲۰%۳۸
قیمت گیت کنترل تردد۰۱۰%۲۱
غیاب۰۱۲۰%۸٫۳
اتوماسیون ورزش۰۱۰%۳۸
حضور و غیاب۰۱۰%۲۹
دستگاه اثر انگشت۰۲۰%۴۱
دستگاه حضور و غیاب تایگر۰۲۹۵۶۰%۸٫۲
خرید دستگاه حضور غیاب۰۴۰%۱۰
cmip7243w-sz۰۱۰%۱۷
نرم افزار حضور و غیاب۰۲۲۰%۵۴
asa 2100۰۲۰%۱٫۵
فروش دستگاه حضور و غیاب۰۴۰%۱۹
حضور و غیاب۰۶۸۰%۱۶
سیستم حضور و غیاب۰۲۰%۳۲
موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان۰۱۰%۳۱
قیمت دستگاه ثبت اثر انگشت۰۵۰%۶٫۸
دستگاه حضوروغیاب۰۷۰%۲۲
اتوماسیون حضور و غیاب۰۶۰%۲۸
قیمت دستگاه حضور و غیاب انگشتی۰۵۰%۸٫۲
فرم حضور و غیاب روزانه دانش آموزان۰۱۰%۳۹
مدل های کنترل دسترسی۰۱۰%۲۶
الگوریتم تشخیص چهره۰۱۰%۷۲
دستگاه حضور وغیاب۰۶۰%۳۲
حضور غیاب۰۷۰%۵۵
نکات مدیریتی۰۲۰%۳۱
تقلب در حضور غیاب انگشتی۰۴۰%۱۱
تایمکس انگشتی۰۲۰%۸٫۰
حضور و غیاب غدیر۰۱۰%۲٫۰
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم۰۱۷۰%۱۱
موسسه ایمن سازان۰۳۰%۵٫۰
asa600۰۱۰%۳۹
دفتر حضور و غیاب دانش آموزان۰۱۰%۱۷
انگست۰۱۸۰%۱٫۰
نقاط ضعف و قوت۰۱۰%۴۸
انواع شیفت های کاری۰۱۰%۵۱
دستگاه های سکس۰۱۰%۱۴
سیستم های کنترل تردد۰۳۰%۲۵
دستگه۰۴۰%۹٫۵
حضور وغیاب۰۷۰%۲۲
نحوه کار با دستگاه حضور و غیاب۰۱۰۰%۸٫۲
قفل دیجیتالی۰۶۰%۲۵
asa5000۰۱۰%۳۵
asa 500۰۳۰%۲۷
کنترل تردد خودرو۰۱۰%۱۱۰
سیستم حضور و غیاب هوشمند مدارس۰۱۰%۵٫۰
سیستم حضور غیاب۰۲۰%۳۷
دستگاه حضور غیاب تایگر۰۱۰%۱۴
دستگاه تشخیص چهره۰۱۰%۷٫۰
اسکنر اثر انگشت تایگر۰۱۹۰۰%۹٫۹
asa701۰۶۰%۷٫۲
قیمت دستگاه حضور و غیاب۰۶۰%۹٫۵
کنترل دسترسی۰۳۲۰%۳۴
bullet ahd۰۱۰%۵٫۰
ساعت حضور و غیاب۰۱۰%۳۵
موسسه نظم سازان ایمن تردد۰۷۰%۳٫۶
قفل های دیجیتال۰۱۰%۳۱
cmip9142w۰۲۰%۲۲
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره۰۱۰%۲۸
قفل هتلی۰۳۰%۳۲
دستگاه حضور غیاب کارتی۰۱۰%۳۵
قیمت دستگاه حضور و غیاب کارتی۰۳۰%۱۲
کنترل تردد۰۳۰%۶۴
اتوماسیون هتل۰۱۴۰%۴۰
خرید دستگاه حضور و غیاب۰۲۰%۱۲
cmip9743w-sz۰۱۰%۱۵
دستگاه های حضور و غیاب با اثر انگشت۰۴۰%۷٫۵
قیمت گیت تردد۰۱۱۰%۵٫۵
cmip3142w-28s۰۱۰%۳۵
seobartar۰۱۰%۷٫۰
بهترین دستگاه حضور و غیاب۰۲۸۰%۱۱
طرح حضور و غیاب۰۱۰%۲۵
asa 600۰۲۴۰%۳۲
حضور و غیاب دانش آموزان۰۴۰%۴٫۸
نرم افزار دستگاه حضور و غیاب۰۱۰%۹٫۰
کنترل تردد پارکینگ۰۴۰%۲۱
asa500۰۳۰%۳۶
باکار۰۵۰%۱۰
asaaaaaaa۰۱۰%۸٫۰
دستگاه حضور غیاب انگشتی۰۱۰%۳۳
سیستم کنترل دسترسی۰۱۰%۸٫۰
آموزش کار با دستگاه حضور و غیاب۰۴۰%۱۲
کارتی۰۱۰%۱۸
asa 701۰۴۸۰%۵٫۲
فروش دستگاه۰۱۰%۱۹
حضور و غیاب خلاقانه۰۲۰%۲۵
حضور غیاب به انگلیسی۰۴۶۰%۹٫۷
دستگاه حضور و غیاب۰۵۰%۲۷
نکات مدیریتی مهم۰۱۰%۶۳
نکات مدیریتی۰۱۰%۲۸
گیت تردد۰۲۰%۲۷
bullet ahd camera۰۱۰%۱٫۰
دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی۰۵۰%۴۲
لیست حضور و غیاب به انگلیسی۰۱۵۰%۹٫۴
آسایش۰۱۰%۱۹
ptzip512x20ir۰۱۹۰%۶٫۷
دستگاه کنترل تردد۰۶۰%۱۸
قیمت حضور و غیاب۰۱۰%۳۱
attendance software free۰۱۰%۴۷
شرکت تایگر۰۶۱۰%۳٫۳
دستگاه تشخیص اثر انگشت۰۸۰%۷٫۵
cmip8242w۰۱۰%۱۸

پست های مرتبط

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *