بهینه سازی سایت asatimeattendance.com   آسا دستگاه حضور و غیاب

طراحی  و بهینه سازی  (سئو ) سایت ایمن سازان آسایش توسط تیم سئو برتر

شرکت ایمن سازان آسایش (آسا) در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در حوزه اتوماسیون های مدیریتی ، سیستم های امنیتی و نظارت تصویری در راستای تولید

واردات ، طراحی و اجراء محصولات و تکنولوژی های روز دنیا آغاز نمود.

این شرکت مفتخر است تاکنون یکی از شرکت های پیشرو در زمینه های فوق در وندورلیست سازمان های دولتی از قبیل وزارت نیرو ، نفت و گاز و … بوده و بصورت تخصصی و رضایت مشتری خدمات فروش و پس از فروش خود را ارائه نموده است.

گزارش وب مستر گوگل از جایگاه کلمات ایمن سازان آسایش در تاریخ ۹۵/۶/۶ به شرح ذیل می باشد

شما می توانید تک تک کلمات را از گوگل چک کرده و صحت جایگاه را چک بفرمایید

Queries Clicks Impressions CTR Position
دستگاه حضور و غیاب ۴۱ ۲۱۵ ۱۹٫۰۷% ۲۰
ارزانترین دستگاه حضور و غیاب ۷ ۷۸ ۸٫۹۷% ۶٫۹
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ارزان ۴ ۵۴ ۷٫۴۱% ۸٫۳
ایمن سازان آسایش ۴ ۸ ۵۰% ۱٫۰
ایمن سازان ۲ ۴۴ ۴٫۵۵% ۲٫۷
دستگاه حضور و غیاب به انگلیسی ۲ ۱۶ ۱۲٫۵% ۴٫۳
قیمت دستگاه حضور و غیاب ۲ ۳۷ ۵٫۴۱% ۱۳
قیمت دستگاه حضور غیاب ۲ ۲۵ ۸% ۹٫۸
لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب ۱ ۱۷ ۵٫۸۸% ۷٫۳
شرکت ایمن سازان ۱ ۳۲ ۳٫۱۲% ۴٫۰
دستگاه حضور و غیاب ارزان ۱ ۷۲ ۱٫۳۹% ۹٫۲
دستگاه حضور غیاب ۱ ۳۰ ۳٫۳۳% ۲۹
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ۱ ۸ ۱۲٫۵% ۳۰
قیمت دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره ۱ ۱۳ ۷٫۶۹% ۸٫۲
دستگاه حضورو غیاب ۱ ۴ ۲۵% ۲۵
اتوماسیون پارکینگ ۱ ۶ ۱۶٫۶۷% ۱۱
اتوماسیون تردد ۱ ۱۰ ۱۰% ۶٫۴
سیستم های کنترل دسترسی ۱ ۲ ۵۰% ۱۱
قیمت دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ۱ ۶ ۱۶٫۶۷% ۱۱
گیت کنترل تردد ۱ ۴۰ ۲٫۵% ۲۸
قیمت دستگاه حضور و غیاب ارزان ۱ ۱۵ ۶٫۶۷% ۱۰
دستگاه های حضور و غیاب ۱ ۱ ۱۰۰% ۱٫۰
بهترین دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ۱ ۱ ۱۰۰% ۱۷
حضور و غیاب به انگلیسی ۱ ۳۳ ۳٫۰۳% ۱۰
cmip3142-28s ۰ ۱ ۰% ۱۸
دستگاه کنترل دسترسی تایگر ۰ ۷۵۳۷۶ ۰% ۹٫۶
سیستم حضور غیاب تحت وب ۰ ۲ ۰% ۳۸
قیمت گیت کنترل تردد ۰ ۱ ۰% ۲۱
غیاب ۰ ۱۲ ۰% ۸٫۳
اتوماسیون ورزش ۰ ۱ ۰% ۳۸
حضور و غیاب ۰ ۱ ۰% ۲۹
دستگاه اثر انگشت ۰ ۲ ۰% ۴۱
دستگاه حضور و غیاب تایگر ۰ ۲۹۵۶ ۰% ۸٫۲
خرید دستگاه حضور غیاب ۰ ۴ ۰% ۱۰
cmip7243w-sz ۰ ۱ ۰% ۱۷
نرم افزار حضور و غیاب ۰ ۲۲ ۰% ۵۴
asa 2100 ۰ ۲ ۰% ۱٫۵
فروش دستگاه حضور و غیاب ۰ ۴ ۰% ۱۹
حضور و غیاب ۰ ۶۸ ۰% ۱۶
سیستم حضور و غیاب ۰ ۲ ۰% ۳۲
موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان ۰ ۱ ۰% ۳۱
قیمت دستگاه ثبت اثر انگشت ۰ ۵ ۰% ۶٫۸
دستگاه حضوروغیاب ۰ ۷ ۰% ۲۲
اتوماسیون حضور و غیاب ۰ ۶ ۰% ۲۸
قیمت دستگاه حضور و غیاب انگشتی ۰ ۵ ۰% ۸٫۲
فرم حضور و غیاب روزانه دانش آموزان ۰ ۱ ۰% ۳۹
مدل های کنترل دسترسی ۰ ۱ ۰% ۲۶
الگوریتم تشخیص چهره ۰ ۱ ۰% ۷۲
دستگاه حضور وغیاب ۰ ۶ ۰% ۳۲
حضور غیاب ۰ ۷ ۰% ۵۵
نکات مدیریتی ۰ ۲ ۰% ۳۱
تقلب در حضور غیاب انگشتی ۰ ۴ ۰% ۱۱
تایمکس انگشتی ۰ ۲ ۰% ۸٫۰
حضور و غیاب غدیر ۰ ۱ ۰% ۲٫۰
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم ۰ ۱۷ ۰% ۱۱
موسسه ایمن سازان ۰ ۳ ۰% ۵٫۰
asa600 ۰ ۱ ۰% ۳۹
دفتر حضور و غیاب دانش آموزان ۰ ۱ ۰% ۱۷
انگست ۰ ۱۸ ۰% ۱٫۰
نقاط ضعف و قوت ۰ ۱ ۰% ۴۸
انواع شیفت های کاری ۰ ۱ ۰% ۵۱
دستگاه های سکس ۰ ۱ ۰% ۱۴
سیستم های کنترل تردد ۰ ۳ ۰% ۲۵
دستگه ۰ ۴ ۰% ۹٫۵
حضور وغیاب ۰ ۷ ۰% ۲۲
نحوه کار با دستگاه حضور و غیاب ۰ ۱۰ ۰% ۸٫۲
قفل دیجیتالی ۰ ۶ ۰% ۲۵
asa5000 ۰ ۱ ۰% ۳۵
asa 500 ۰ ۳ ۰% ۲۷
کنترل تردد خودرو ۰ ۱ ۰% ۱۱۰
سیستم حضور و غیاب هوشمند مدارس ۰ ۱ ۰% ۵٫۰
سیستم حضور غیاب ۰ ۲ ۰% ۳۷
دستگاه حضور غیاب تایگر ۰ ۱ ۰% ۱۴
دستگاه تشخیص چهره ۰ ۱ ۰% ۷٫۰
اسکنر اثر انگشت تایگر ۰ ۱۹۰ ۰% ۹٫۹
asa701 ۰ ۶ ۰% ۷٫۲
قیمت دستگاه حضور و غیاب ۰ ۶ ۰% ۹٫۵
کنترل دسترسی ۰ ۳۲ ۰% ۳۴
bullet ahd ۰ ۱ ۰% ۵٫۰
ساعت حضور و غیاب ۰ ۱ ۰% ۳۵
موسسه نظم سازان ایمن تردد ۰ ۷ ۰% ۳٫۶
قفل های دیجیتال ۰ ۱ ۰% ۳۱
cmip9142w ۰ ۲ ۰% ۲۲
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره ۰ ۱ ۰% ۲۸
قفل هتلی ۰ ۳ ۰% ۳۲
دستگاه حضور غیاب کارتی ۰ ۱ ۰% ۳۵
قیمت دستگاه حضور و غیاب کارتی ۰ ۳ ۰% ۱۲
کنترل تردد ۰ ۳ ۰% ۶۴
اتوماسیون هتل ۰ ۱۴ ۰% ۴۰
خرید دستگاه حضور و غیاب ۰ ۲ ۰% ۱۲
cmip9743w-sz ۰ ۱ ۰% ۱۵
دستگاه های حضور و غیاب با اثر انگشت ۰ ۴ ۰% ۷٫۵
قیمت گیت تردد ۰ ۱۱ ۰% ۵٫۵
cmip3142w-28s ۰ ۱ ۰% ۳۵
seobartar ۰ ۱ ۰% ۷٫۰
بهترین دستگاه حضور و غیاب ۰ ۲۸ ۰% ۱۱
طرح حضور و غیاب ۰ ۱ ۰% ۲۵
asa 600 ۰ ۲۴ ۰% ۳۲
حضور و غیاب دانش آموزان ۰ ۴ ۰% ۴٫۸
نرم افزار دستگاه حضور و غیاب ۰ ۱ ۰% ۹٫۰
کنترل تردد پارکینگ ۰ ۴ ۰% ۲۱
asa500 ۰ ۳ ۰% ۳۶
باکار ۰ ۵ ۰% ۱۰
asaaaaaaa ۰ ۱ ۰% ۸٫۰
دستگاه حضور غیاب انگشتی ۰ ۱ ۰% ۳۳
سیستم کنترل دسترسی ۰ ۱ ۰% ۸٫۰
آموزش کار با دستگاه حضور و غیاب ۰ ۴ ۰% ۱۲
کارتی ۰ ۱ ۰% ۱۸
asa 701 ۰ ۴۸ ۰% ۵٫۲
فروش دستگاه ۰ ۱ ۰% ۱۹
حضور و غیاب خلاقانه ۰ ۲ ۰% ۲۵
حضور غیاب به انگلیسی ۰ ۴۶ ۰% ۹٫۷
دستگاه حضور و غیاب ۰ ۵ ۰% ۲۷
نکات مدیریتی مهم ۰ ۱ ۰% ۶۳
نکات مدیریتی ۰ ۱ ۰% ۲۸
گیت تردد ۰ ۲ ۰% ۲۷
bullet ahd camera ۰ ۱ ۰% ۱٫۰
دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی ۰ ۵ ۰% ۴۲
لیست حضور و غیاب به انگلیسی ۰ ۱۵ ۰% ۹٫۴
آسایش ۰ ۱ ۰% ۱۹
ptzip512x20ir ۰ ۱۹ ۰% ۶٫۷
دستگاه کنترل تردد ۰ ۶ ۰% ۱۸
قیمت حضور و غیاب ۰ ۱ ۰% ۳۱
attendance software free ۰ ۱ ۰% ۴۷
شرکت تایگر ۰ ۶۱ ۰% ۳٫۳
دستگاه تشخیص اثر انگشت ۰ ۸ ۰% ۷٫۵
cmip8242w ۰ ۱ ۰% ۱۸

پست های مرتبط

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *